Walne zgromadzenia

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej

Protokoły z posiedzeń Zarządu BSM

Protokoły 2021

Protokół nr 1 z dnia 12 stycznia 2021 roku

Protokół nr 2 z dnia 25 stycznia 2021 roku

Protokół nr 3 z dnia 8 lutego 2021 roku

Protokół nr 4 z dnia 22 lutego 2021 roku

Protokół nr 5 z dnia 8 marca 2021 roku

Protokół nr 6 z dnia 16 marca 2021 roku

Protokół nr 7 z dnia 29 marca 2021 roku

Protokół nr 8 z dnia 12 kwietnia 2021 roku

Protokół nr 9 z dnia 23 kwietnia 2021 roku

Protokół nr 10 z dnia 6 maja 2021 roku

Protokół nr 11 z dnia 12 maja 2021 roku

Protokół nr 12 z dnia 21 maja 2021 roku

Protokół nr 13 z dnia 27 maja 2021 roku

Protokół nr 14 z dnia 7 czerwca 2021 roku

Protokół nr 15 z dnia 15 czerwca 2021 roku

Protokół nr 16 z dnia 23 czerwca 2021 roku

Protokół nr 17 z dnia 29 czerwca 2021 roku

Protokół nr 18 z dnia 13 lipca 2021 roku

Protokół nr 19 z dnia 22 lipca 2021 roku

Protokół nr 20 z dnia 30 lipca 2021 roku

Protokół nr 21 z dnia 5 sierpnia 2021 roku

Protokół nr 22 z dnia 13 sierpnia 2021 roku

Protokół nr 23 z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Protokół nr 24 z dnia 7 września 2021 roku

Protokół nr 25 z dnia 17 września 2021 roku

Protokół nr 26 z dnia 1 października 2021 roku

Protokół nr 27 z dnia 14 października 2021 roku

Protokół nr 28 z dnia 20 października 2021 roku

Protokół nr 29 z dnia 3 listopada 2021 roku

Protokół nr 30 z dnia 17 listopada 2021 roku

Protokół nr 31 z dnia 25 listopada 2021 roku

Protokół nr 32 z dnia 3 grudnia 2021 roku

Protokół nr 33 z dnia 9 grudnia 2021 roku

Protokół nr 34 z dnia 21 grudnia 2021 roku

Protokół nr 35 z dnia 29 grudnia 2021 roku

Protokół nr 36 z z dnia 31 grudnia 2022 roku

Protokoły 2020

Protokół nr 1 z dnia 16 stycznia 2020 roku

Protokół nr 2 z dnia 07 lutego 2020 roku

Protokół nr 3 z dnia 13 lutego 2020 roku

Protokół nr 4 z dnia 20 lutego 2020 roku

Protokół nr 5 z dnia 25 lutego 2020 roku

Protokół nr 6 z dnia 10 marca 2020 roku

Protokół nr 7 z dnia 19 marca 2020 roku

Protokół nr 8 z dnia 30 marca 2020 roku

Protokół nr 9 z dnia 7 kwietnia 2020 roku

Protokół nr 10 z dnia 16 kwietnia 2020 roku

Protokół nr 11 z dnia 28 kwietnia 2020 roku

Protokół nr 12 z dnia 11 maja 2020 roku

Protokół nr 13 z dnia 14 maja 2020 roku

Protokół nr 14 z dnia 21 maja 2020 roku

Protokół nr 15 z dnia 2 czerwca 2020 roku

Protokół nr 16 z dnia 5 czerwca 2020 roku

Protokół nr 17 z dnia 19 czerwca 2020 roku

Protokół nr 18 z dnia 26 czerwca 2020 roku

Protokół nr 19 z dnia 2 lipca 2020 roku

Protokół nr 20 z dnia 7 lipca 2020 roku

Protokół nr 21 z dnia 14 lipca 2020 roku

Protokół nr 22 z dnia 28 lipca 2020 roku

Protokół nr 23 z dnia 6 sierpnia 2020 roku

Protokół nr 24 z dnia 25 sierpnia2020 roku

Protokół nr 25 z dnia 2 września 2020 roku

Protokół nr 26 z dnia 8 września 2020 roku

Protokół nr 27 z dnia 15 września 2020 roku

Protokół nr 28 z dnia 25 września 2020 roku

Protokół nr 29 z dnia 7 października 2020 roku

Protokół nr 30 z dnia  21 października 2020 roku

Protokół nr 31 z dnia 4 listopada 2020 roku

Protokół nr 32 z dnia 18 listopada 2020 roku

Protokół nr 33 z dnia 26 listopada 2020 roku

Protokół nr 34 z dnia 9 grudnia 2020 roku

Protokół nr 35 z dnia 18 grudnia 2020 roku

Protokół nr 36 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Lustracja BSM za lata 2017-2019

Regulaminy