WALNE ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenie 2023

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków BSM odbywane w pięciu częściach 29,30,31 sierpnia i 1,2 września 2022

Walne Zgromadzenie 2020

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

2023

2022

2021

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU BSM

2023

2022

2021

Protokół nr 1 z dnia 12 stycznia 2021 roku

Protokół nr 2 z dnia 25 stycznia 2021 roku

Protokół nr 3 z dnia 8 lutego 2021 roku

Protokół nr 4 z dnia 22 lutego 2021 roku

Protokół nr 5 z dnia 8 marca 2021 roku

Protokół nr 6 z dnia 16 marca 2021 roku

Protokół nr 7 z dnia 29 marca 2021 roku

Protokół nr 8 z dnia 12 kwietnia 2021 roku

Protokół nr 9 z dnia 23 kwietnia 2021 roku

Protokół nr 10 z dnia 6 maja 2021 roku

Protokół nr 11 z dnia 12 maja 2021 roku

Protokół nr 12 z dnia 21 maja 2021 roku

Protokół nr 13 z dnia 27 maja 2021 roku

Protokół nr 14 z dnia 7 czerwca 2021 roku

Protokół nr 15 z dnia 15 czerwca 2021 roku

Protokół nr 16 z dnia 23 czerwca 2021 roku

Protokół nr 17 z dnia 29 czerwca 2021 roku

Protokół nr 18 z dnia 13 lipca 2021 roku

Protokół nr 19 z dnia 22 lipca 2021 roku

Protokół nr 20 z dnia 30 lipca 2021 roku

Protokół nr 21 z dnia 5 sierpnia 2021 roku

Protokół nr 22 z dnia 13 sierpnia 2021 roku

Protokół nr 23 z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Protokół nr 24 z dnia 7 września 2021 roku

Protokół nr 25 z dnia 17 września 2021 roku

Protokół nr 26 z dnia 1 października 2021 roku

Protokół nr 27 z dnia 14 października 2021 roku

Protokół nr 28 z dnia 20 października 2021 roku

Protokół nr 29 z dnia 3 listopada 2021 roku

Protokół nr 30 z dnia 17 listopada 2021 roku

Protokół nr 31 z dnia 25 listopada 2021 roku

Protokół nr 32 z dnia 3 grudnia 2021 roku

Protokół nr 33 z dnia 9 grudnia 2021 roku

Protokół nr 34 z dnia 21 grudnia 2021 roku

Protokół nr 35 z dnia 29 grudnia 2021 roku

Protokół nr 36 z z dnia 31 grudnia 2022 roku

LUSTRACJA BSM ZA LATA 2020 - 2021 - 2022

REGULAMINY