WALNE ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenie 2023

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków BSM odbywane w pięciu częściach 29,30,31 sierpnia i 1,2 września 2022

Walne Zgromadzenie 2020

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

2024

2023

2022

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU BSM

2024

2023

2022

LUSTRACJA BSM ZA LATA 2020 - 2021 - 2022

REGULAMINY