ADMINISTRACJE

Administracja nr 1 (Szombierki Południe)
41-907 Bytom, ul. Orzegowska 40
tel. 32 281 76 70
adm1@bsm.bytom.pl

Administracja Nr 2 (Szombierki Północ)
41-907 Bytom, ul. Mazurska 3
tel. 32 386 10 83
adm2@bsm.bytom.pl

Administracja Nr 3 (Os. Arki Bożka)
41-902 Bytom, ul. Chorzowska 57
tel. 32 282 25 12
adm3@bsm.bytom.pl

Administracja Nr 4 (Śródmieście)
41-902 Bytom, pl. Wojska Polskiego 9
tel. 32 281 45 45
adm4@bsm.bytom.pl

Administracja Nr 5 (Przy Kopalni)
41-907 Bytom, ul. Zabrzańska 10
Nr tel. 32 810 14 99
adm5@bsm.bytom.pl

BIURO ZARZĄDU

41-902 Bytom, ul. Kolejowa 1a

Centrala telefoniczna: (32) 281 12 91
Sekretariat: (32) 281 10 47
zarz@bsm.bytom.pl

CZAS PRACY

POGOTOWIE TECHNICZNE

Codziennie (w tym niedziele i święta) i całodobowo

tel. 32 281 33 55
kom. 784 389 243

WSZYSTKIE JEDNOSTKI I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE BSM

Poniedziałki: 7:00 – 17:00
Wtorki, środy, czwartki: 7:00 – 15:00 
Piątki: 7:00 – 13:00

WYKAZ NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH

Dział Organizacyjny (NO) – 13

Dział ds. Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości (NM) – 42

Dział Opłat za Lokale i Windykacji (EW) – 19, 50

Dział Lokali Użytkowych i Rozliczeń Mediów (ER) – 30

Dział Techniczny (NT) – 53, 54

Dział ds. Informatyki i Komunikacji z Mieszkańcami (NI) – 12

Skargi i wnioski – 27

Kancelaria – 23

Opłaty za wodę – 51

Przetargi na roboty – 49

Radca prawny – 22

Rozliczenia z tyt. c.o. – 45