Wywóz odpadów zielonych

Wywóz odpadów zielonych

W związku z licznymi skargami mieszkańców, dotyczącymi pozostawienia odpadów zielonych po koszeniu trawy, wystosowaliśmy pismo do Prezydenta Miasta Bytomia, w którym przypominamy, że w opłacie, którą miasto obciąża mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych jest również...
Zmiana ceny wody od 01.06.2019 r.

Zmiana ceny wody od 01.06.2019 r.

W związku ze zmianą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom wprowadzoną na podstawie Decyzji nr GL.RET.070.7.4.2018.EK z dnia 19.04.2018 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dniem 01.06.2019...
Najnowszy numer Strzechy trafił już do Mieszkańców

Najnowszy numer Strzechy trafił już do Mieszkańców

Dziękujemy za Waszą obecność na Walnym Zgromadzeniu, a także  prezentujemy wybranych członków Rady Nadzorczej. W tym numerze przeczytamy m.in. o podniesieniu stawek przez BPK,  wywiad z radną miasta Bytom Joanną Stępień. Piszemy też o wystawach prac w Spółdzielczych...
Przeglądy instalacji gazowej

Przeglądy instalacji gazowej

W zasobach Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywają się przeglądy instalacji gazowej. Terminy zostały podane w pozycji menu Ogłoszenia –>...
Najnowszy numer Strzechy trafił już do mieszkańców

Najnowszy numer Strzechy trafił już do mieszkańców

Wspominamy i dziękujemy za Waszą obecność podczas cyklu spotkań w administracjach. W tym numerze przeczytamy m.in. o rozwiązaniach parkingowych i usuwaniu wraków z naszych ulic i parkingów, wywiad z radnym miasta Bytom Piotrem Bula. Piszemy też m.in. o Gali...