Czas pracy Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2019

Pogotowie techniczne

Codziennie (w tym niedziele i święta) całodobowo

Nr tel.: 32 281-33-55, 784389243

Wszystkie jednostki i komórki organizacyjne BSM

Poniedziałki: 7:00 – 17:00
Wtorki, środy, czwartki: 7:00 – 15:00
Piątki:  7:00 – 13:00

Informacje o wyjątkach będą zamieszczane na stronie BSM