Czas pracy Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2019

Pogotowie techniczne
Codziennie (w tym niedziele i święta) i całodobowo

Nr tel.: 32 281-33-55, 784389243

Wszystkie jednostki i komórki organizacyjne BSM
Poniedziałki : godz. 7:00 – 17:00
Wtorki, środy, czwartki: godz. 7:00 – 15:00
Piątki : godz. 7:00 – 13:00

Informacje o wyjątkach  będą zamieszczane na stronie BSM