ZARZĄD

Prezes Zarządu Dyrektor Spółdzielni – Andrzej Panek

Wiceprezes Zarządu Zastępca Dyrektora Spółdzielni – Małgorzata Adamczewska

RADA NADZORCZA

Bula Piotr – Przewodniczący RN

Drzyzga Bernadeta – Zastępca

Gawłowska Ilona – Sekretarz

Błajda Henryk

Kobyłka Janusz

Kucharski Krzysztof

Langosz Kamil

Raczyński Rafał

Wojnarska-Wojtaszek Janina