RADA NADZORCZA

  1. Bula Piotr – Przewodniczący RN
  2. Drzyzga Bernadeta – Zastępca
  3. Gawłowska Ilona – Sekretarz
  4. Błajda Henryk
  5. Kobyłka Janusz
  6. Kucharski Krzysztof
  7. Langosz Kamil
  8. Raczyński Rafał
  9. Wojarska-Wojtaszek Janina

ZARZĄD

Prezes Zarządu Dyrektor Spółdzielni – Andrzej Panek

Wiceprezes Zarządu Zastępca Dyrektora Spółdzielni – Małgorzata Adamczewska