RADA NADZORCZA

Tomasz Sobczak – Przewodniczący RN
Marian Sitko – Wiceprzewodniczący RN
Jerzy Lach – Sekretarz RN
Joanna Kobyłka – Członek RN
Anna Szwed – Członek RN

ZARZĄD

Andrzej Panek – Prezes Zarządu Dyrektor Spółdzielni

Barbara Halemba – Wiceprezes Zarządu Zastępca Dyrektora Spółdzielni

Mariusz Heler – Członek Zarządu Spółdzielni