UWAGA

Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na ustanowienie odrębnej własności lokalu...

Uwaga

Informujemy, że od dnia 11 grudnia br. siedziba Administracji nr 4 zmieni tymczasowo lokalizację na: ul. Szkolna 10, 41-902 Bytom, tel. 32 281 45...

UWAGA

Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie zawiadamia, że czwartek 2 listopada 2023 r. w Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będzie...

UWAGA

Zarząd BSM informuje, że rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za 2023 r., zgodnie z § 12 ust. 2 „Regulaminu określającego zasady rozliczeń...

UWAGA

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Bytomiu...

UWAGA

Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż zgodnie z decyzją nr GL.RZT.70.126.2023 z dnia 19.12.2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne...

UWAGA

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bytomiu ul. Kolejowa 1a ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy pisemny na najem instytucjonalny. Więcej...

Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Wszystkim Mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych...

Ostatnie pożegnanie

Dziś żegnamy Panią Barbarę Halembę, wieloletnią Wiceprezes Zarządu, Zastępcę Dyrektora Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jest nam smutno....