Segregacja odpadów

Od dnia 1 stycznia 2020 zmieniły się w Bytomiu przepisy związane z gospodarowaniem odpadami. Nakładają one na mieszkańców obowiązek...

Przetarg na lokal mieszkalny

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego. Szczegóły zostały zamieszczone w...

Walentynki w Spółdzielczym Klubie Relaks

Spółdzielczy Klub Relaks organizuje 15. lutego 2020 roku Walentynki. KOSZT 35,00 Start: 17:00 Zakończenie imprezy: 21:00 W programie:...

Regulamin określający zasady rozliczeń ciepła

Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, iż w dniu 20 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła Aneks nr 1...

Przetarg na lokal użytkowy

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego. Szczegóły...

Uchwała nr XXIII/337/20 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 03 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia...

Spotkania z Mieszkańcami

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa serdecznie zaprasza na spotkania z Mieszkańcami, które odbędą się w następujących dniach: TERMINY...

Kulig Wisła-Czarne

Spółdzielczy Klub Relaks organizuje 24. stycznia 2020 roku kulig w Wisła-Czarne. KOSZT 65,00 W programie: przejazd kulig ognisko z...

Zadbaj o słuch – bądź w kontakcie ze światem

Bezpłatne badania słuchu dla osób powyżej 60 roku życia.