Brak ciepłej wody w dniach 22-26 lipca

W związku z prowadzonymi przez Fortum S.A., dostawcę ciepła dla miasta Bytomia, pracami na terenie byłej EC Miechowice, związanymi z...

Przeglądy instalacji gazowych

W zasobach Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywają się przeglądy instalacji gazowej. Terminy zostały podane w pozycji...

Plan zajęć na półkoloniach Spółdzielczego Klubu Relaks 15-19.07.2019

Przed nami ostatni tydzień półkolonii w Spółdzielczym Klubie Relaks. 15.07.2019 Zbiórka 9:00 Zajęcia w klubie 9.30 wyjazd do...

Plan zajęć na półkoloniach Spółdzielczego Klubu Relaks 1-5.07.2019; 8-12.07.2019

Od 01.07 w Klubie Spółdzielczym Relaks na dzieci czekają liczne atrakcje. 1.07.2019 Zbiórka 8:45 Zajęcia w Klubie Wyjazd do...

Przetarg na lokal mieszkalny

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na lokale mieszkalne. Szczegóły zostały zamieszczone w pozycji ogłoszenia podstrona...

Prawne Rozwiązania Parkingowe na Administracji nr 3

Informujemy, że Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w celu rozwiązania problemu parkujących obcych samochodów na terenie...

Zmiana ceny wody od 01.06.2019 r.

W związku ze zmianą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom wprowadzoną na podstawie...