Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom

Gmina Bytom przystąpiła do aktualizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji”. Pozyskajmy środki na realizację działań z zakresu ochrony powietrza

Ankieta

Gmina Bytom Przystąpiła do aktualizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji”. Powyższa ankieta pozwoli na pozyskanie środków i realizację działań z zakresu ochrony powietrza w gminie

Gala Regionalnej Izby Gospodarczej – Delegatura w Bytomiu

Czas podsumowań, wręczenia nagród, ale także rozmów na temat stanu naszego miasta i jego szans na rozwój, tak można streścić piątkowe spotkanie...

Pytania do Prezydenta Miasta Bytomia

Pytania do Prezydenta Miasta Bytomia W związku z próbą narzucenia mieszkańcom nowego „podatku" od deszczówki, prosimy Prezydenta Miasta Bytomia o...

Kosimy!

Zgodnie z harmonogramem, nie wszędzie w tym samym czasie, ale wszędzie kosimy trawy. Choć jak widać nie wszystko zostało skoszone. Cóż, za tereny...

Strzecha pod strzechy!

Nowa gazeta bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej właśnie się ukazała. W 1. numerze "Strzechy" przeczytamy m.in. o walce o deszczówkę i mniejsze...