Wolne lokale użytkowe w zasobach Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Osiedle „Szombierki-Południe”

ul. Orzegowska 40 – pow. użytkowa 135,59 m2 (piwnica pawilonu), instalacja elektryczna.

ul. Orzegowska 32 – pow. użytkowa 149,58 m2 (pawilon, I piętro), instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.

W celu dokonania oględzin ww. lokali należy skontaktować się z Administracją Osiedla Nr 1 przy ul. Orzegowskiej 40, 41-907 Bytom, telefon 32 281 76 70. 

Osiedle „Szombierki-Północ”

ul. Mazurska 3 – pow. użytkowa 90,68 m2 (pawilon I piętro), instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.

W celu dokonania oględzin ww. lokali należy skontaktować się z Administracją Osiedla Nr 2 przy ul. Mazurskiej 3, 41-907 Bytom, telefon 32 386 10 83.

Osiedle „Arki Bożka”

 ul. Chorzowska 27c – pow. użytkowa 138,84 m2 (pawilon I piętro), instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.

ul. Chorzowska 27c – pow. użytkowa 12,40 m2 (pawilon, parter), instalacja elektryczna (pomieszczenie magazynowe)

ul. Chorzowska 57 – pow. użytkowa 130,20 m2 (pawilon, parter), instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.

ul. Chorzowska 57 – pow. użytkowa 34,20 m2 (pawilon, parter), instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.

ul. Chorzowska 57 – pow. użytkowa 117,09 m2 (pawilon I piętro), instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.

ul. Chorzowska 57 – pow. użytkowa 87,22 m2 (pawilon, parter), instalacja elektryczna, c.o., wod.-kan.

W celu dokonania oględzin ww. lokali należy skontaktować się z Administracją Osiedla Nr 3 przy ul. Chorzowskiej 57, 41-902 Bytom, telefon 32 282 25 12.

Wzór umowy najmu znajduje się do wglądu w siedzibie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kolejowa 1a, 41-902 Bytom, pokój 6.

Dodatkowych informacji na temat ww. lokali użytkowych udziela Dział Lokali Użytkowych i Rozliczeń Mediów BSM ul. Kolejowa 1a, 41-902 Bytom (pokój 6), telefon 32 281-12-91 wew. 30, 31.