Harmonogram rocznych przeglądów gazowych w zasobach ADM 1 Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przeglądy będą przeprowadzone

16 lipca 2019 roku:

ul. Orzegowska 60 w godzinach 16⁰⁰- 19⁰⁰

17 lipca 2019 roku:

ul. Orzegowska 62 w godzinach 16⁰⁰-19⁰⁰

18 lipca 2019 roku:

ul. Orzegowska 74-80 w godzinach 16⁰⁰- 19⁰⁰