Harmonogram rocznych przeglądów gazowych w zasobach ADM 2 Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przeglądy będą przeprowadzone

10 czerwca 2019 roku:

ul. Małachowskiego 1 w godzinach 16⁰⁰- 18⁰⁰

ul. Małachowskiego 3 w godzinach 17³⁰-19³⁰

11 czerwca 2019 roku:

ul. Małachowskiego 4 w godzinach 16⁰⁰-18³⁰

ul. Małachowskiego 6 w godzinach 18⁰⁰-20³⁰

12 czerwca 2019 roku:

ul. Małachowskiego 5 w godzinach 16⁰⁰- 18⁰⁰

ul. Małachowskiego 7 w godzinach 17³⁰-19³⁰

14 czerwca 2019 roku:

ul. Małachowskiego 9 w godzinach 15³⁰-17³⁰

ul. Małachowskiego 9A w godzinach 17⁰⁰-19³⁰

ul. Małachowskiego 11 w godzinach 19⁰⁰-20⁰⁰