Harmonogram rocznych przeglądów gazowych w zasobach ADM 4 Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przeglądy będą przeprowadzone :
15 czerwca 2018 roku:

Alojzjanów 30 w godzinach 13⁰⁰- 14³⁰
Alojzjanów 30 A w godzinach 14⁰⁰-15³⁰

16 czerwca 2018 roku:

Wojska Polskiego 11 w godzinach  9⁰⁰- 13⁰⁰