W związku ze zmianą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom wprowadzoną na podstawie Decyzji nr GL.RET.070.7.4.2018.EK z dnia 19.04.2018 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dniem 01.06.2019 roku wprowadza się nową cenę 1 m³ wody w wysokości 14,52 zł/m³Zmiana opłaty uwzględniająca nową cenę wody zostanie dostarczona wraz z rozliczeniem wody za I półrocze 2019 r. Różnice wynikające ze zmiany ceny wody za miesiące czerwiec i lipiec 2019 roku, zostaną uwzględnione w dwóch kolejnych – półrocznych – rozliczeniach wody.