Regulamin funduszu remontowego

Regulamin określający zasady przyjęć w poczet członków Spółdzielni

Regulamin określający zasady wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych

Regulamin określający zasady rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie lokali i budynków oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie do budynków BSM. Tekst jednolity.

Aneks nr 3 z 17 marca 2016 roku

Aneks nr 4 z 17 marca 2016 roku

Aneks nr 5 z 17 marca 2016 roku

Aneks nr 6 z 13 lipca 2017 roku

Regulamin określający obowiązki członka i Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali zatwierdzony przez Radę Nadzorczą 21.03.2013 r.

Regulamin określający zasady porządku domowego

Regulamin określający zasady rozliczeń przychodów i kosztów nieruchomości oraz zasady ustalania opłat za lokale

Regulamin działalności kulturalno-oświatowej

Regulamin określający zasady najmu lokali i prowadzenia innej działalności w obiektach lub na terenie BSM

Regulamin funduszy Spółdzielni