Nabór na stanowisko:
Instruktor Zajęć Klubowych – Plastyk w Spółdzielczym Klubie „Relaks”

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie: wyższe plastyczne z elementami pedagogiki lub średnie plastyczne (liceum plastyczne) lub liceum ogólnokształcące i rozpoczęte studia plastyczne.
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Cierpliwość, opiekuńczość, odpowiedzialność, dobra komunikacja, ciepły stosunek do dzieci, umiejętność pracy w zespole.
 • Profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych zadań.

OBOWIĄZKI:

 • Prowadzenie zajęć plastycznych, rzeźbiarskich z dziećmi oraz z młodzieżą.
 • Prowadzenie warsztatów plastycznych dla dorosłych.
 • Popularyzacja i promocja twórczości amatorskiej i profesjonalnej w dziedzinie plastyki.
 • Organizacja i udział w konkursach plastycznych.
 • Współpraca w organizowaniu imprez i wydarzeń kulturalnych w spółdzielczym klubie „Relaks” i poza klubem.
 • Uczestnictwo w organizacji akcji zimowej i letniej dla dzieci – półkolonie.

PROPONOWANE WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • umowa o pracę w wymiarze 1 etatu (po dostarczeniu – na skierowanie BSM – zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy na w/w stanowisku);
 • wynagrodzenie zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Oferty należy składać:

 • osobiście w pokoju nr 21 (II piętro), w siedzibie BSM przy ulicy Kolejowej 1a 41-902 Bytom, w godzinach pracy Spółdzielni (poniedziałek od godz. 0700 do godz. 1700, wtorek, środa i czwartek od godz. 7:0do godz. 15:00, piątek od godz. 7:00 do godz. 13:00);
 • przesłać na w/wym. adres Spółdzielni;
 • przesłać emailem kady@bsm.bytom.pl .

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od postepowania bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Zastępca Kierownika Działu Organizacyjno – Samorządowego i Kadr, tel. 32/281 – 12 – 91 wew. 13.

W nadsyłanych dokumentach należy umieścić klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”