Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
poszukuje pracownika na stanowisko
INSPEKTORA NADZORU ds. elektrycznych
w wymiarze ½ lub 1 etatu

Wymagania na stanowisko inspektora nadzoru ds. elektrycznych:

 • Uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzona stosownym zaświadczeniem.
 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji.
 • Dobra znajomość obsługi komputera (Programy pakietu Microsoft Office).
 • Dobra znajomość programów kosztorysowych (np. Zuzia, Norma).
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy Prawo Budowlane i przepisów pokrewnych.
 • Możliwość pracy na wysokości.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Podstawowa znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.
 • Dokładność, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych zadań.

Oferty przyjmowane są w Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Bytom 41 – 902, ul. Kolejowa 1a pokój 21 (II piętro)
w terminie do 16 listopada 2020 roku do godziny 15:00.