Jeśli nie masz jeszcze aktywnego konta – zarejestruj się.

Rejestracji można dokonać wpisując w pole „login(numer)” numer członkowski i trzy pierwsze litery nazwiska (litery bez użycia polskich znaków)
np.:
nr członkowski- 33387
nazwisko Członka: Żabnicki
wpisać login(numer): 33387zab

Numer członkowski można odnaleźć w następujących dokumentach:
1. Informacja o przyjęciu w poczet Członków Spółdzielni.
2. Dokumenty potwierdzające prawo do lokalu:
– przydział lub umowa o ustanowieniu spółdzielczego prawa do lokalu,
– pismo-zawiadomienie o przyjęciu do wiadomości umowy notarialnej (kupno-sprzedaż, darowizna)
– pismo-zawiadomienie o przyjęciu do wiadomości podziału majątku dorobkowego,
– pismo-zawiadomienie o przyjęciu do wiadomości postępowania spadkowego.