ADMINISTRACJE

Administracja nr 1 (Szombierki Południe)
41-907 Bytom, ul. Orzegowska 40
tel. 32 281 76 70
adm1@bsm.bytom.pl

Administracja Nr 2 (Szombierki Północ)
41-907 Bytom, ul. Mazurska 3
tel. 32 386 10 83
adm2@bsm.bytom.pl

Administracja Nr 3 (Os. Arki Bożka)
41-902 Bytom, ul. Chorzowska 27C
tel. 32 282 25 12
adm3@bsm.bytom.pl

Administracja Nr 4 (Śródmieście)
41-902 Bytom, pl. Wojska Polskiego 9
tel. 32 281 45 45
adm4@bsm.bytom.pl

Administracja Nr 5 (Przy Kopalni)
41-907 Bytom, ul. Zabrzańska 10
tel. 32 810 14 99
adm5@bsm.bytom.pl

BIURO ZARZĄDU

41-902 Bytom, ul. Kolejowa 1a

Centrala telefoniczna: 32 281 12 91
Sekretariat: 32 281 10 47
zarz@bsm.bytom.pl

CZAS PRACY

POGOTOWIE TECHNICZNE

Codziennie (w tym niedziele i święta) i całodobowo

tel. 32 281 33 55
kom. 784 389 243

WSZYSTKIE JEDNOSTKI I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE BSM

Poniedziałki: 7:00 – 17:00
Wtorki, środy, czwartki: 7:00 – 15:00
Piątki: 7:00 – 13:00

WYKAZ NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH

Dział Organizacyjny (NO) – 13

Dział ds. Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości (NM) – 42

Dział Opłat za Lokale i Windykacji (EW) – 19, 50

Dział Lokali Użytkowych i Rozliczeń Mediów (ER) – 30

Dział Techniczny (NT) – 48

Dział ds. Informatyki i Komunikacji z Mieszkańcami (NI) – 12

Skargi i wnioski – 27

Kancelaria – 23

Opłaty za wodę – 51

Przetargi na roboty – 49

Radca prawny – 22

Rozliczenia z tyt. c.o. – 45

NUMER KONTA

Na podstawie Zarządzenia nr 5/2002 Prezesa NBP z 6.05.2002 roku w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych – Dz. Urz. NBP nr, poz. 26, z późn. zmianami, informujemy, iż od 1 lipca 2004 roku obowiązuje konto BSM 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511

INFORMACJA DLA OSÓB UISZCZAJĄCYCH OPŁATY POZA GRANICAMI POLSKI

IBAN – PL
Kod Bic (Swift) – BPKOPLPW

W trosce o dobro Członków i Mieszkańców oraz w celu uniknięcia ponoszenia przez Nich dodatkowych opłat za wpłaty, na podstawie umów zawartych przez BSM z Agencją Opłat Expert – GAF „Elixir Group” SP. z o. o. i PKO BP S.a. można dokonywać nieodpłatnych wpłat na rachunek Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym opłat miesięcznych za mieszkania przy wykorzystaniu dotychczasowych blankietów książeczek opłat, w punktach kasowych Agencji Expert i we wszystkich oddziałach, placówkach i agencjach PKO w Bytomiu.

Na strukturę organizacyjną Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej składają się dwa oddzielne piony:

  1. pion samorządowy – w skład którego wchodzą organy samorządu spółdzielczego wybierane w sposób przewidziany dla każdej spółdzielni w jej statucie przez jej Członków,
  2. pion zawodowy – składający się z jednostek organizacyjnych i komórek funkcjonalnych stanowiących służby zawodowe spółdzielni.

Pion samorządowy w Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej to:

  1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni;
  2. Rada Nadzorcza;
  3. Zarząd;

Pion zawodowy Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej to:

  1. Zarząd;
  2. Jednostki organizacyjne Spółdzielni.

HARMONOGRAM DYŻURÓW

  1. W dniu 18.05.2024 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 będzie czynny punkt informacyjny (parter) w budynku biura zarządu przy ulicy Kolejowej 1a;
  2. W dniu 19.05.2024 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 będzie czynny punkt informacyjny (parter) w budynku biura zarządu przy ulicy Kolejowej 1a oraz będą czynne jednostki terenowe BSM –  Administracje 1 – 5;
  3. W dniu 01.06.2024 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 będzie czynny punkt informacyjny (parter) w budynku biura zarządu przy ulicy Kolejowej 1a.