e-mail:

   czyn@bsm.bytom.pl Dział Opłat za Lokale

dcm@bsm.bytom.pl  Dział Spraw Członkowskich Mieszkaniowych i Nieruchomości

zarz@bsm.bytom.pl  Dział Organizacyjny

adm1@bsm.bytom.pl  Administracja nr 1
adm2@bsm.bytom.pl Administracja nr 2
adm3@bsm.bytom.pl Administracja nr 3
adm4@bsm.bytom.pl Administracja nr 4
adm5@bsm.bytom.pl  Administracja nr 5

 Biuro Zarządu


41-902 Bytom,
ul. Kolejowa 1a
 
Centrala telefoniczna: (32) 281-12-91
Sekretariat: (32) 281-10-47

Ważniejsze numery wewnętrzne:

Skargi i wnioski: 13
Kancelaria: 23
Przydziały mieszkań: 42
Wkłady: 29
Lokale użytkowe: 30
Opłaty za mieszkania: 19
Opłaty za wodę: 51
Przetargi na roboty: 49
Radca prawny: 22
Windykacja należności: 50
Rozliczenia z tyt. c.o.: 45

Administracja

Administracja Nr 1 (Szombierki Południe)
41-907 Bytom, ul. Orzegowska 40

Nr tel.: 32 281-76-70

Administracja Nr 2 (Szombierki Północ)
41-907 Bytom, ul. Mazurska 3

Nr tel.: 32 386-10-83

Administracja Nr 3 (Os. Arki Bożka)
41-902 Bytom, ul. Chorzowska 57

Nr tel.: 32 282-25-12

Administracja Nr 4 (Śródmieście)
41-902 Bytom, pl. Wojska Polskiego 9

Nr tel.: 32 281-45-45

Administracja Nr 5 (Przy Kopalni)
41-907 Bytom, ul. Zabrzańska 10

Nr tel.: +32 810-14-99

Pogotowie techniczne
41-902 Bytom, ul. Kolejowa 1a

Nr tel.: 32 281-33-55, 784389243

Klub Spółdzielczy „RELAKS”
41-907 Bytom, ul. Zabrzańska 78

Nr tel.: 32 281-20-37

Klub Spółdzielczy „SEZAM”
41-902 Bytom, ul. Chorzowska 57

Nr tel.: 32 282-25-10 

Czas pracy

Pogotowie techniczne
Codziennie (w tym niedziele i święta) i całodobowo

Nr tel.: 32 281 33 55

Wszystkie jednostki i komórki organizacyjne BSM
Poniedziałki : godz. 7.00 – 17.00
Wtorki, środy, czwartki: godz. 7.00 – 15.00 
Piątki : godz. 7.00 – 13.00

Kasy Spółdzielni

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje PT Członków i Mieszkańców, iż z dniem 1 lutego 2010 r. zostały zlikwidowane kasy Spółdzielni znajdujące się w:

• Administracji Nr 1 przy ul. Orzegowskiej 40
• Administracji Nr 2 przy ul. Podhalańskiej 5
• Administracji Nr 4 przy pl. Wojska Polskiego 9
• Administracji Nr 3 przy ul. Chorzowskiej 57
• Biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Kolejowej 1a

Potrzeba likwidacji kas Spółdzielni wynikła z wciąż malejącej ilości operacji kasowych i wysokich kosztów związanych z ich funkcjonowaniem.

Numer konta

Na podstawie Zarządzenia nr 5/2002 Prezesa NBP z 6.05.2002 roku w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych – Dz. Urz. NBP nr, poz. 26, z późn. zmianami, informujemy, iż od 1 lipca 2004 roku obowiązuje konto BSM

30 1020 2368 0000 2302 0021 8511

Informacja dla osób uiszczających opłaty poza granicami Polski:

IBAN -PL
Kod Bic (Swift) – BPKOPLPW

Jednakże w trosce o dobro Członków i Mieszkańców oraz w celu uniknięcia ponoszenia przez Nich dodatkowych opłat za wpłaty, na podstawie umów zawartych przez BSM z Agencją Opłat Expert – GAF „Elixir Group” SP. z o. o. i PKO BP S.a. można dokonywać nieodpłatnych wpłat na rachunek Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym opłat miesięcznych za mieszkania przy wykorzystaniu dotychczasowych blankietów książeczek opłat, w punktach kasowych Agencji Expert i we wszystkich oddziałach, placówkach i agencjach PKO w Bytomiu:

Wykaz placówek PKO BP S.A. w Bytomiu oraz Agencji Opłat EXPERT – GAF „Elixir Group” Sp. z o.o. dokonujących nieodpłatnego przyjmowania wpłat na rachunek BSM.

Punkty kasowe Agencji Opłat EXPERT – GAF „Elixir Group” Sp. z o.o. i placówki PKO BP s.a.

Śródmieście:

● Punkt kasowy ul. Kolejowa 2a
pon. godz. 7.30 – 16.00; wt.- czw. 7.30 – 15.00; piątek 7.30 – 13.00

● Punkt kasowy ul. Prusa 22/13
pon.-pt. 7.00 – 18.00 sobota godz. 8.00 – 12. 00

● Punkt kasowy ul. Wrocławska
16/18 pon. – pt. godz. 6.00 – 21.00, sobota godz. 9.00 – 20.00

● Punkt kasowy ul. Korfantego 2
pon. – pt. godz. 9.00 – 17.00, sobota godz. 9.00 – 13.00

Szombierki:

● Punkt kasowy ul. Orzegowska 40
(dawna kasa Administracji nr 1) pon. – pt. godz. 9.00 – 16.10

● Punkt kasowy ul. Mazurska 3 (pawilon)
pon.-pt. godz. 9.00 – 16.30

Stroszek:

● Punkt kasowy ul. Wojciechowskiego 2c pon. – pt. godz. 9.00 – 17.00, sobota godz. 9.00 – 13.00

● Punkt kasowy ul.Strzelców Bytomskich Targowisko pon. – pt. godz. 9.00 – 16.00, sobota godz. 9.00 – 13.00

Placówki PKO BP S.A. w Bytomiu

● Oddział I w Bytomiu pl . Kościuszki 1,
czynne: pon.-piąt. 8.00-18.00

● Oddział II w Bytomiu ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25
(Plejada ),
 czynne: poniedz. 10.00-18.00,
wt.-piąt. 10.00-20.00, sobota 10.00-18.00

● Oddział IV w Bytomiu ul. Orzegowska 32 ( Szombierki ),
czynne: pon.-wt. 8.00 – 15.00, śr. – piątek 10.00 – 17.00

● Oddział V w Bytomiu ul. Narutowicza 16
czynne: pon.- piąt. 8.00-18.00

Na strukturę organizacyjną Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – jak zresztą każdej innej spółdzielni – składają się dwa oddzielne piony:
pion samorządowy – w skład którego wchodzą organy samorządu spółdzielczego wybierane w sposób przewidziany  dla każdej spółdzielni w jej statucie przez jej Członków, oraz
pion zawodowy – składający się z jednostek organizacyjnych i komórek funkcjonalnych stanowiących służby zawodowe spółdzielni.

Pion samorządowy w Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej to:

  • Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni ;
  • Rada Nadzorcza;
  • Zarząd;

Pion zawodowy Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej to:

  • Zarząd;
  • Jednostki organizacyjne Spółdzielni.