Wykreślenie członków z rejestru na podstawie art. 4 ustwy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że na podstawie art. 4 ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze obowiązana jest dokonać wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni członków, którym na dzień 09.09.2017 r. nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.