Nieruchomości stanowiące własność Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej charakteryzują się dość zaawansowanym, jak na spółdzielczość mieszkaniową, wiekiem, wynoszącym średnio około 30 lat. Spółdzielnia posiada jednakże i zasoby młodsze, z końca lat osiemdziesiątych, jak na przykład na osiedlu w Łagiewnikach przy ulicach Adamka i Armii Krajowej.

Budynki wtopiły się w bytomski krajobraz – a w niektórych jego dzielnicach, jak na przykład na osiedlu Szombierki lub na osiedlu Arki Bożka – stanowią jego element dominujący.

Własnością Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest dzisiaj m.in.:

  • 163 budynki z 7.765 mieszkaniami;
  • 149 lokali użytkowych, w tym 110 lokali w pawilonach handlowo-usługowych, 5 w budynku biura Zarządu oraz 34 lokale poza pawilonami;
  • ponad 50 hektarów terenów użytkowania wieczystego;
   5 stacji hydroforowych oraz 6,06 km sieci wodociągowych osiedlowych;
  • 13 km dróg osiedlowych;
  • 792 garaże;

Łączna powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni przekracza ponad 390 tys. m². Spółdzielnia zarządza ponadto jedną wspólnotą mieszkaniową. Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa zrzesza 6.706 Członków.

Charakteryzując budynki mieszkaniowe Spółdzielni stwierdzić należy przede wszystkim, iż:

  • 95 % budynków wyposażonych jest w instalację centralnego ogrzewania;
  • 40 % budynków posiada instalację centralnie ciepłej wody użytkowej;
  • wszystkie budynki wyposażone są w instalację gazową;
  • budynki z c.o. są wyposażone w liczniki ciepła wraz z automatycznymi regulatorami nośnika ciepła, zaś znajdujące się w nich grzejniki – w zawory termostatyczne gazowe „Danfoss” oraz – w 98 % mieszkań – w podzielniki kosztów c.o. „Techem” „Ista”; wszystkie budynki spełniają normy przenikalności cieplnej obowiązujące w okresie ich realizacji;
  • wszystkie budynki wyposażone są w wodomierze, a zdecydowana większość mieszkań (pon. 98 %) w wodomierze w punktach czerpalnych wody.

Wobec braku rozsądnych systemowych i akceptowalnych z gospodarczego punktu widzenia rozwiązań w skali powszechnej dla całego mieszkalnictwa w tym zakresie, Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje aktywnych i wiarygodnych podmiotów gospodarczych do współdziałania w tych dziedzinach gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o których wyżej mowa.

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa przyjmuje ponadto wnioski wspólnot mieszkaniowych o sprawowanie zarządu nad nieruchomością na podstawie przepisów ustawy o własności lokali.

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest interesującym i wiarygodnym partnerem przedsięwzięć gospodarczych w dziedzinie mieszkalnictwa. Za wyborem Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jako partnera wspólnych przedsięwzięć gospodarczych przemawia zarówno jej tradycja jak i jej dzisiejsza kondycja finansowa oraz zaangażowanie Spółdzielni na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Bytomia.