Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2017 roku zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach :

– umowę nr 56/2017/12/OA/oe/U z dnia 08.08.2017 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr201/2015/12/OA/oe/P z dnia 23.09.2015

– umowę nr 57/2017/12/OA/oe/U z dnia 08.08.2017 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 202/2015/12/OZ/si/P z dnia 23.09.2015

zobowiązując się uzyskaną w wyniku umorzenia kwotę przeznaczyć na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja 8 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Wróblewskiego 15-17, Armii Krajowej 26,26A, 26B, 26C, Matejki 13, Arki Bożka 5,5A, Arki Bożka 7, Arki Bożka 9,11,13, Arki Bożka 15, Arki Bożka 17 wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu z budynku przy ul. Wróblewskiego 15-17″.