Na lokale mieszkalne

Mieszkania przeznaczone do przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu.
____________________________________________________________________

1. Bytom ul. Wyzwolenia 95/8 – pow. użytkowa 25,33 m2
Mieszkanie położone na I piętrze budynku XI kondygnacyjnego, składające się z 1-go pokoju, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie centralne.
Wartość rynkowa lokalu wynosi 50.500,00 zł. Wysokość wadium 5.050,00 zł
Administracja – ul. Mazurska 3 w Bytomiu (tel. 32 386-10-83).

Osoby, o których mowa w art. 11 ust. 2a usm mogą zgłaszać roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu nie później niż do czasu otwarcia przetargu. Osoba ta obowiązana jest złożyć pisemny wniosek w tym zakresie w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości (pokój nr 32).

 

Mieszkanie przeznaczone do zbycia w drodze przetargu
____________________________________________________________________

1. Bytom ul. Podhalańska 5/5 – pow. użytkowa 111,88 m²
Mieszkanie położone na parterze budynku XI kondygnacyjnego, składające się z 6 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, kuchni, 2 łazienek, 2 wc, pom. gospodarczego oraz 6 przedpokoi, ogrzewanie centralne.
Z lokalem związany jest udział wynoszący 4399/100000 części w nieruchomości wspólnej.
Wartość rynkowa lokalu wynosi 232.800,00 zł. Wysokość wadium: 23.280 zł.
Administracja – ul. Mazurska 3 w Bytomiu (tel. 32 386-10-83).

Przetarg – licytacja odbędzie się w dniu 09.05.2019 r. o godz. 12:oo w sali nr 20 budynku Zarządu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu ul. Kolejowa 1a.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:
– zapoznania się ze stanem technicznym lokali oraz z regulaminem przetargu,
– wpłacenia na rachunek bankowy PKO BP S.A. O/Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 wadium na co najmniej trzy dni przed oznaczoną datą przetargu tj. do dnia 06.05.2019 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej na dany lokal mieszkalny. Dowód wpłaty należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
Wysokość kwoty postąpienia wynosi co najmniej 500 zł przy cenie wywoławczej powyżej 50.000 zł.
Spółdzielnia może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn, bądź unieważnić przetarg bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości (pokój nr 32) lub telefonicznie 32/ 281–12–91 wew.42.

Na najem lokali mieszkalnych i garaży
Na lokale użytkowe
Na roboty budowlane
Na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu