Na lokale mieszkalne

Mieszkania przeznaczone do przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu.

 1. Bytom ul. Arki Bożka 5A/22 – pow. użytkowa 37,90 m².
  Mieszkanie położone na parterze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie centralne. Wartość rynkowa lokalu wynosi 112.200 ,00 zł. Wysokość wadium 11.220,00 zł.
  Administracja – ul. Chorzowska 57 w Bytomiu (tel.32/ 282-25-12).
 2. Bytom ul. Fitelberga 1/30 – pow. użytkowa 37,50 m².
  Mieszkanie położone na drugim piętrze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie centralne. Wartość rynkowa lokalu wynosi 106.100 ,00 zł. Wysokość wadium 10.610,00 zł.
  Administracja – ul. Orzegowska 40 w Bytomiu (tel.32/ 281-76-70).

Osoby, o których mowa w art. 11 ust. 2a usm mogą zgłaszać roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu nie później niż do czasu otwarcia przetargu. Osoba ta obowiązana jest złożyć pisemny wniosek w tym zakresie w Dziale ds. Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości (pokój nr 32).

Przetarg – licytacja odbędzie się w dniu 27.01.2022 r. o godz. 12:00 w Sali nr 20 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kolejowej 1A w Bytomiu (II piętro).

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:

 • zapoznania się ze stanem technicznym lokali oraz z regulaminem przetargu (Rozdział XII Regulaminu określającego zasady przyjęć w poczet członków spółdzielni, zasady zawierania umów o ustanowienie praw do lokali i ich zamiany oraz przeniesienie własności lokali na członka),
 • wpłacenia na rachunek bankowy PKO BP S.A. O/Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 wadium na co najmniej trzy dni przed oznaczoną datą przetargu tj. do dnia 24.01.2022 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej na dany lokal mieszkalny. Dowód wpłaty należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Wysokość kwoty postąpienia wynosi co najmniej 1.000 zł przy cenie wywoławczej powyżej 50.000 zł.

W przypadku zaostrzenia przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Spółdzielnia może odstąpić od przeprowadzenia przetargu, o czym poinformuje przez ogłoszenie na stronie internetowej i przed wejściem do Spółdzielni.

Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale ds. Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości telefonicznie 32/ 281 12 91 wew.42.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, prosimy o przybycie na przetarg nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu.

Na najem lokali mieszkalnych i garaży
Na lokale użytkowe
Na roboty budowlane
Na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu