Na lokale mieszkalne

Bytom, 04.06.2018r.

Mieszkania przeznaczone do przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu.
____________________________________________________________________

1. Bytom ul. Orzegowska 56/5 – pow. użytkowa 46,40 m2
Mieszkanie położone na I piętrze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 3-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie centralne.
Wartość rynkowa lokalu wynosi 88.700,00 zł. Wysokość wadium 8.870,00 zł
Administracja – ul. Orzegowska 40 w Bytomiu (tel. 32 281-76-70).

2. Bytom ul. Zabrzańska 26/47 – pow. użytkowa 36,43 m2
Mieszkanie położone na IX piętrze budynku XI kondygnacyjnego, składające się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie centralne.
Wartość rynkowa lokalu wynosi 72.300,00 zł. Wysokość wadium 7.230,00 zł
Administracja – ul. Mazurska 3 w Bytomiu (tel. 32 386-10-83).

3. Bytom ul. Zabrzańska 74/13 – pow. użytkowa 28,65 m2
Mieszkanie położone na IV piętrze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 1-go pokoju, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie centralne.
Wartość rynkowa lokalu wynosi 56.800,00 zł. Wysokość wadium 5.680,00 zł
Administracja – ul. Mazurska 3 w Bytomiu (tel. 32 386-10-83).

Osoby, o których mowa w art. 11 ust. 2a usm mogą zgłaszać roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu nie później niż do czasu otwarcia przetargu. Osoba ta obowiązana jest złożyć pisemny wniosek w tym zakresie w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości (pokój nr 32).

Przetarg – licytacja odbędzie się w dniu 28.06.2018 r. o godz. 12:oo w sali nr 20 budynku Zarządu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu ul. Kolejowa 1a.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:
– Zapoznania się ze stanem technicznym lokali oraz z regulaminem przetargu,
– Wpłacenia na rachunek bankowy PKO BP S.A. O/Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 wadium na co najmniej trzy dni przed oznaczoną datą przetargu tj. do dnia 25.06.2018 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej na dany lokal mieszkalny. Dowód wpłaty należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
Wysokość kwoty postąpienia wynosi:
1) co najmniej 200 zł przy cenie wywoławczej do 50.000 zł włącznie.
2) co najmniej 500 zł przy cenie wywoławczej powyżej 50.000 zł.
Spółdzielnia może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn, bądź unieważnić przetarg bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości (pokój nr 32) lub telefonicznie 32/ 281–12–91 wew.42.

Na najem lokali mieszkalnych i garaży
Na lokale użytkowe
Na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu