Na lokale mieszkalne

Poniższe mieszkania będzie można oglądać od dnia 06.07.2020 r. po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem administracji.

 1. Bytom ul. Wyzwolenia 34/2 – pow. użytkowa 42,20 m2
  Mieszkanie położone na parterze budynku V  kondygnacyjnego, składające się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie centralne. Wartość rynkowa lokalu wynosi 101.200 ,00 zł. Wysokość wadium 10.120,00 zł
  Administracja  – ul. Zabrzańska 10 w  Bytomiu (tel.728 992 670).
 2. Bytom ul. Małachowskiego 9/10 – pow. użytkowa 45,84 m2
  Mieszkanie położone na trzecim piętrze budynku V  kondygnacyjnego, składające się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki, wc, ogrzewanie piecowe. Wartość rynkowa lokalu wynosi 91.800,00 zł. Wysokość wadium 9.180,00 zł
  Administracja  – ul. Mazurska 3 w  Bytomiu  (tel. 32 386-10-83).
 3. Bytom ul. Podhalańska 26/6 – pow. użytkowa 47,21 m2
  Mieszkanie położone na pierwszym piętrze budynku V  kondygnacyjnego, składające się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki, wc, ogrzewanie centralne. Wartość rynkowa lokalu wynosi 112.100,00 zł. Wysokość wadium 11.210,00 zł
  Administracja  – ul. Mazurska 3 w  Bytomiu  (tel. 32 386-10-83).

Osoby, o  których mowa w art. 11 ust. 2a usm mogą zgłaszać roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu nie później niż do czasu otwarcia przetargu. Osoba ta obowiązana jest złożyć pisemny wniosek w tym zakresie  w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości (pokój nr 32).

Przetarg – licytacja odbędzie się w dniu 23.07.2020 r. o godz. 12oo w sali nr 20 budynku Zarządu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu ul. Kolejowa 1a.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:

 • zapoznania się ze stanem technicznym lokali oraz z regulaminem przetargu (Rozdział XII Regulaminu określającego zasady przyjęć w poczet członków spółdzielni, zasady zawierania umów o ustanowienie praw do lokali i ich zamiany oraz przeniesienie własności lokali na członka) ,
 • wpłacenia na rachunek bankowy PKO BP S.A. O/Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 wadium na co najmniej trzy dni przed oznaczoną datą przetargu tj. do dnia 07.2020 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej na dany lokal mieszkalny. Dowód wpłaty należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Wysokość kwoty postąpienia wynosi co najmniej 1.000 zł  przy cenie wywoławczej  powyżej 50.000 zł.

W przypadku zaostrzenia przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Spółdzielnia może odstąpić od przeprowadzenia przetargu, o czym poinformuje przez ogłoszenie na stronie internetowej i przed wejściem do Spółdzielni.

Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości telefonicznie 32/ 281–12–91 wew.42.

Na najem lokali mieszkalnych i garaży
Na lokale użytkowe
Na roboty budowlane
Na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu