Na lokale mieszkalne

Mieszkanie przeznaczone do przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu.

  • Bytom, ul. Zabrzańska 46/16 – pow. użytkowa 53,58 m²
    Mieszkanie położone na piątym piętrze budynku XI kondygnacyjnego, składające się z 3-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie centralne.
    Wartość rynkowa lokalu wynosi 153.500 ,00 zł. Wysokość wadium 15.350,00 zł
    Administracja – ul. Zabrzańska 10 w Bytomiu (tel.32/ 810-14- 99).

Osoby, o których mowa w art. 11 ust. 2a usm mogą zgłaszać roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu nie później niż do czasu otwarcia przetargu. Osoba ta obowiązana jest złożyć pisemny wniosek w tym zakresie w Dziale ds. Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości (pokój nr 32).

Przetarg – licytacja odbędzie się w dniu 15.10.2020 r. o godz. 12:00 w sali nr 20 budynku Zarządu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu ul. Kolejowa 1a.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:

  • zapoznania się ze stanem technicznym lokali oraz z regulaminem przetargu (Rozdział XII Regulaminu określającego zasady przyjęć w poczet członków spółdzielni, zasady zawierania umów o ustanowienie praw do lokali i ich zamiany oraz przeniesienie własności lokali na członka) ,
  • wpłacenia na rachunek bankowy PKO BP S.A. O/Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 wadium na co najmniej trzy dni przed oznaczoną datą przetargu tj. do dnia 12.10.2020 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej na dany lokal mieszkalny. Dowód wpłaty należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Wysokość kwoty postąpienia wynosi co najmniej 1.000 zł przy cenie wywoławczej powyżej 50.000 zł.

W przypadku zaostrzenia przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Spółdzielnia może odstąpić od przeprowadzenia przetargu, o czym poinformuje przez ogłoszenie na stronie internetowej i przed wejściem do Spółdzielni.

Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale ds. Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości telefonicznie 32/ 281–12–91 wew. 42.

Na najem lokali mieszkalnych i garaży
Na lokale użytkowe
Na roboty budowlane
Na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu