Mieszkania przeznaczone do przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu

Bytom ul. Zabrzańska 88/21 – pow. użytkowa 48,54 m2  godzina przetargu 12:00.

Mieszkanie położone na drugim piętrze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, piece węglowe (możliwość podłączenia do sieci c.o)

Wartość rynkowa lokalu wynosi 127 710,00 zł. Wysokość wadium 12 771,00 zł. 

Bytom ul. Witczaka 41/20 – pow. użytkowa  52,17 mgodzina przetargu 12:20.

Mieszkanie położone na czwartym piętrze budynku XI kondygnacyjnego, składające się z 3-ch pokoi,, łazienki z wc, przedpokoju, ogrzewanie centralne.

Wartość rynkowa lokalu wynosi 179 800,00 zł. Wysokość wadium 17 980,00 zł.

Bytom ul. Adamka 26a/14 – pow. użytkowa  35,35 m2   godzina przetargu  12:40.

Mieszkanie położone na czwartym piętrze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, ogrzewanie centralne.

Wartość rynkowa lokalu wynosi 123 200,00 zł. Wysokość wadium 12 320,00 zł.

Bytom Pl. Wojska Polskiego 11/77- pow. użytkowa 34,20 m2   godzina przetargu  13:00.

Mieszkanie położone na ósmym piętrze budynku XI kondygnacyjnego, składające się z 1 pokoju, ,,ślepej” kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, ogrzewanie centralne.

Wartość rynkowa lokalu wynosi 108 900,00 zł. Wysokość wadium 10 890,00 zł.

Bytom ul. Orzegowska 56/27– pow. użytkowa 55,50 m2    godzina przetargu  13:20.

Mieszkanie położone na trzecim piętrze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, ogrzewanie centralne.

Wartość rynkowa lokalu wynosi 179 800,00 zł. Wysokość wadium 17 980,00 zł.

Osoby, o których mowa w art. 11 ust. 2a usm mogą zgłaszać roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu nie później niż do czasu otwarcia przetargu. Osoba ta obowiązana jest złożyć pisemny wniosek w tym zakresie w Dziale ds. Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości (pokój nr 32).

Przetarg – licytacja odbędzie się w dniu 01.06.2023 r. w Sali nr 20 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kolejowej 1A w Bytomiu (II piętro). 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:

    • Zapoznania się ze stanem technicznym lokali oraz z regulaminem przetargu (Rozdział XII Regulaminu określającego zasady przyjęć w poczet członków spółdzielni, zasa.dy zawierania umów o ustanowienie praw do lokali i ich zamiany oraz przeniesienie własności lokali na członka),
    • Osoby umocowane do reprezentowania mocodawcy w przetargu zobligowane są do przedłożenia do akt przetargu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
    • Wpłacenia na rachunek bankowy PKO BP S.A. O/Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 wadium, na co najmniej trzy dni przed oznaczoną datą przetargu tj. do dnia 29.05.2023 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej na dany lokal mieszkalny. Dowód wpłaty należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółdzielni.

Wysokość kwoty postąpienia wynosi, co najmniej 1.000 zł przy cenie wywoławczej powyżej 50.000 zł.

Spółdzielnia może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn, bądź unieważnić przetarg bez podania przyczyn, o czym poinformuje przez ogłoszenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni ul. Kolejowa 1A w Bytomiu (III piętro).

Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale ds. Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości pok. nr 32 oraz telefonicznie pod numerem tel.: 32/ 281–12–91 wew.42.