Na lokale mieszkalne

Bytom ul. Orzegowska 52/24 – pow. użytkowa 38,43 m² godzina przetargu 11:00.

  • Mieszkanie położone na drugim piętrze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie centralne.
  • Wartość rynkowa lokalu wynosi 126.200,00 zł. Wysokość wadium 12.620,00 zł.
  • Administracja – ul. Orzegowska 40 w Bytomiu (tel.32/ 281-76-70).

Bytom Plac Wojska Polskiego 8/98 – pow. użytkowa 34,20 m² godzina przetargu 11:30.

  • Mieszkanie położone na dziewiątym piętrze budynku XI kondygnacyjnego, składające się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, ogrzewanie centralne.
  • Wartość rynkowa lokalu wynosi 109.600,00 zł. Wysokość wadium 10.960,00 zł.
  • Administracja – plac Wojska Polskiego 9 w Bytomiu (tel.32/ 281-45-45).

Osoby, o których mowa w art. 11 ust. 2a usum mogą zgłaszać roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu nie później niż do czasu otwarcia przetargu. Osoba ta obowiązana jest złożyć pisemny wniosek w tym zakresie w Dziale ds. Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości (pokój nr 32).

Przetarg – licytacja odbędzie się w dniu 28.04.2022 r. w Sali nr 20 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kolejowej 1A w Bytomiu (II piętro).

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:

  • Zapoznania się ze stanem technicznym lokali oraz z regulaminem przetargu (Rozdział XII Regulaminu określającego zasady przyjęć w poczet członków spółdzielni, zasady zawierania umów o ustanowienie praw do lokali i ich zamiany oraz przeniesienie własności lokali na członka),
  • Wpłacenia na rachunek bankowy PKO BP S.A. O/Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 wadium, na co najmniej trzy dni przed oznaczoną datą przetargu tj. do dnia 25.04.2022 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej na dany lokal mieszkalny. Dowód wpłaty należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Wysokość kwoty postąpienia wynosi, co najmniej 1.000 zł przy cenie wywoławczej powyżej 50.000 zł.

Spółdzielnia może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn, bądź unieważnić przetarg bez podania przyczyn, o czym poinformuje przez ogłoszenie na stronie internetowej i przed wejściem do Spółdzielni.

Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale ds. Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości telefonicznie 32/ 281–12–91 wew.42.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, prosimy o przybycie na przetarg nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu.