Zarząd BSM informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nastąpiła zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.

W związku z powyższym, od 01 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa cena za zimą wodę i kanalizację, w wysokości 15,19 zł/m3 brutto.

Nowa stawka obejmuje ceny:

  • za dostarczoną wodę, w wysokości 6,03 zł/m²,
  • za odprowadzenie ścieków, w wysokości 9,16 zł/m3.