Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż zgodnie z decyzją nr GL/RZT.70.29.2020 z dnia 02.11.2020 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, od dnia 2 grudnia 2021 r. obowiązują nowe stawki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie gminy Bytom.

Nowa stawka obejmuje ceny:

  • za dostarczoną wodę, w wysokości 6,19 zł/m³
  •  za odprowadzenie ścieków, w wysokości 9,41 zł/m³

Łącznie 15,60 zł/m³

W załączeniu Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na ternie gminy Bytom na okres 3 lat.