UWAGA

Zarząd BSM informuje, że rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za 2023 r., zgodnie z § 12 ust. 2 „Regulaminu określającego zasady rozliczeń ciepła (…)” zostanie sporządzone do końca pierwszego kwartału 2024 r. --- Powyższe wynika z konieczności wyliczenia...

UWAGA

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 57. Więcej informacji na...

UWAGA

Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Więcej informacji na...

UWAGA

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bytomiu ul. Kolejowa 1a ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy pisemny na najem instytucjonalny. Więcej informacji na...

UWAGA

Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż zgodnie z decyzją nr GL.RZT.70.126.2023 z dnia 19.12.2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy...

UWAGA

Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie zawiadamia, że wtorek – 02 stycznia 2024 r. w Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będzie DNIEM WOLNYM OD PRACY (dzień wolny wynika z rozliczenia czasu pracy w 2024 roku). --- Bez zmian dyżury telefoniczne pod...