Informacja dot. deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Zarząd BSM informuje, że do 30 czerwca 2022 r., dla całych zasobów mieszkaniowych Spółdzielni został wypełniony obowiązek wynikający z Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, tj. zostały złożone deklaracje...

Przetarg na lokale użytkowe

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza: pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Bytomiu przy ul. Bałtyckiej 4, drugi pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego...

Aukcja prac już za nami

Po raz szesnasty w Spółdzielczym Klubie Relaks odbyła się aukcja prac naszych uczestników sekcji plastycznej. Jest to dorobek całego roku - prace powstawały w okresie od września do maja. Powstałe dzieła prezentowały wysoki poziom artystyczny i bogatą tematykę, dzięki...

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

W dniu 14 czerwca odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na cześć Arki Bożka - wyjątkowego Ślązaka, jednego z czołowych działaczy Górnego Śląska. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli przedstawiciele wielu organizacji i instytucji działających na...

Uwaga

Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie zawiadamia, że piątek – 17 czerwca 2022 r. – będzie w Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej DNIEM WOLNYM OD PRACY (w zamian za złożone wnioski urlopowe pracowników) BEZ ZMIAN DYŻURY TELEFONICZNE POD NUMERAMI: 32 /...

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Z okazji obchodów powrotu części Górnego Śląska do Macierzy oraz 100-lecia istnienia Związku Polaków w Niemczech RODŁO 14 czerwca br. odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na cześć Arki Bożka, wyjątkowego Ślązaka, jednego z czołowych działaczy Górnego...