INFORMACJA DOT. FIRM, Z KTÓRYMI SPÓŁDZIELNIA PODPISAŁA UMOWY W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH I CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI

I ADMINISTRACJA NR 1
TERENY ZEWNETRZNE – obsługuje Firma EKO SYSTEM BIS Sp. z o.o.
CZĘŚCI WSPÓLNE NIERUCHOMOŚCI:
1. Firma Clean System – ulice: Godulska 3 (I – III klatka), Godulska 4 (I-III klatka), Orzegowska 52 (II i VI klatka); Orzegowska 54 (I-II klatka), Orzegowska 56 (I-II klatka), Orzegowska 60 (I-II klatka) Orzegowska 62 (II-IV klatka), Orzegowska 72, A. Piątka 17;
2. Firma PHU J. Wrona – ulice:Fitelberga (I – III klatka)Orzegowska 52 (V klatka), Orzegowska 60 (III klatka), Orzegowska 62 (I i IV klatka), Orzegowska 76, 78,80, A. Piątka 25.

II ADMINISTRACJANR 2
TERENY ZEWNĘTRZNE – obsługuje Firma EKO-SYSTEM BIS Sp. z o.o.
CZĘŚCI WSPÓLNE NIERUCHOMOŚCI:
1. EKO-SYSTEM BIS Sp. z o.o. – ulice: Wyzwolenia14,16,18,20,22,24,26,28,36,38,42,42,48,50,52,54,56,58,80,93,.95,97,99,103, Zabrzańska 18,26,84,88, Mazurska 1,5,9,21,27,37, Wróblewskiego 5,10,12, Podhalańska 2,3,5,7,9,11,28,36, Małachowskiego 4, 5,9,9a,11 18, Bałtycka 2,4, Pomorska 11, Tatrzańska 3
2. CLEAN-SYSTEM – ulice: Pomorska 13, Małachowskiego 7, Wyzwolenia 76, Zabrzańska 76 (I – II klatka).
3. F.H.U. KLETTERN z siedzibą w Piekarach Śląskich: Zabrzańska 82 (I klatka), Mazurska 13,29,35, Wróblewskiego 4 i 6.

III ADMINISTRACJA NR 3
TERENY ZEWNETRZNE – obsługuje Firma P. U. AGAS Krystyna Głowniak z siedzibą w Katowicach.
CZĘŚCI WSPÓLNE NIERUCHOMOŚCI:
1. Firma AGAS – ulice: Arki Bożka 10 – (II – III klatka), Arki Bożka 8 – (I, II i IV klatka), Arki Bożka 5 A –(I, II i III klatka), Arki Bożka 5 – (I, II i III klatka), Chorzowska 37 – III klatka; Chorzowska 39; Chorzowska 27 – I klatka; Chorzowska 29 – II klatka, Chorzowska 12 A.; Ostatnia 2 D.\
2. Firma CLEAN-SYSTEM – ulice: Arki Bożka 7 – (I, II i III klatka), Arki Bożka 8 – V klatka, Arki Bożka 13 – II klatka, Arki Bożka 15 (I – II klatka), Chorzowska 29 A – (I i III klatka), Chorzowska 29 – IV klatka, Chorzowska 27 A – (I i III klatka), Chorzowska 29 B, Chorzowska 35.; Chorzowska 47 – (I i II klatka), Chorzowska 49 – II klatka, Chorzowska 41 – III klatka.

IV ADMINISTRACJA NR 4
TERENY ZEWNĘTRZNE – obsługuje Firma EKO-SYSTEM BIS Sp. z o.o.
CZĘŚCI WSPÓLNE NIERUCHOMOŚCI:
1. EKO-SYSTEM BIS Sp. z o.o. – ulice: Alojzjanów 30, 34, 36, 38, Kossaka 28, Lenartowicza 4a, Matejki 13, 18, 18a, 20, Orlat Lwowskich 12a, Szkolna 10, 11, Witczaka 33, 39, 41, 70, Piłsudskiego 69a, Żeromskiego 29 – parter, Pl. Akademicki 2, Pl. Grunwaldzki 8-8a, 15, Pl. Wojska Polskiego 4, 6, 7, 8, 10, 11.
2. SPONSOR-PLUS Spółka z o.o. – ulica Sokoła 9;\
3. Firma CLEAN-SYSTEM – ulice: Sokoła 16, 18, 20, Matejki 16, Kossaka 26.