INFORMACJA DOT. FIRM, Z KTÓRYMI SPÓŁDZIELNIA PODPISAŁA UMOWY W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH I CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI

I ADMINISTRACJA NR 1

TERENY ZEWNĘTRZNE – obsługuje firma „Zakład Usługowy Konserwacji Terenów Zielonych Jacek Wieczorek”

CZĘŚCI WSPÓLNE NIERUCHOMOŚCI:

  1. Firma Clean System – ulice: Godulska 3 (I – III klatka), Godulska 4 (I-III klatka), Orzegowska 52 (II i VI klatka); Orzegowska 54 (I-II klatka), Orzegowska 56 (I-II klatka), Orzegowska 60 (I-II klatka) Orzegowska 62 (II-IV klatka), Orzegowska 72, A. Piątka 17;
  2. Firma PHU J. Wrona – ulice: Fitelberga (I – III klatka), Orzegowska 52 (V klatka), Orzegowska 60 (III klatka), Orzegowska 62 (I i IV klatka), Orzegowska 76, 78,80, A. Piątka 25.

Korytarze piwniczne oraz części wspólne w całych zasobach ADM-1 – firma „Zakład Usługowy Konserwacji Terenów Zielonych Jacek Wieczorek”

II ADMINISTRACJA NR 2

TERENY ZEWNĘTRZNE – obsługuje firma „Zakład Usługowy Konserwacji Terenów Zielonych Jacek Wieczorek”

CZĘŚCI WSPÓLNE NIERUCHOMOŚCI:

  1. EKO-SYSTEM BIS Sp. z o.o. – ulice: Wyzwolenia 14,16,18,20,22,24,26,28,36,38,42,42,48,50,52,54,56,58,80,93,.95,97,99,103, Zabrzańska 18,26,84,88, Mazurska 1,5,9,21,27,37, Wróblewskiego 5,10,12, Podhalańska 2,3,5,7,9,11,28,36, Małachowskiego 4, 5,9,9a,11 18, Bałtycka 2,4, Pomorska 11, Tatrzańska 3, Zabrzańska 82 (I klatka), Mazurska 13,29,35, Wróblewskiego 4 i 6.
  2. CLEAN-SYSTEM – ulice: Pomorska 13, Małachowskiego 7, Wyzwolenia 76, Zabrzańska 76 (I – II klatka).

III ADMINISTRACJA NR 3

TERENY ZEWNĘTRZNE – obsługuje Firma P. U. AGAS Krystyna Głowniak z siedzibą w Katowicach.

CZĘŚCI WSPÓLNE NIERUCHOMOŚCI:

  1. Firma AGAS – ulice: Arki Bożka 10 – (II – III klatka), Arki Bożka 8 – (I, II i IV klatka), Arki Bożka 5 A –(I, II i III klatka), Arki Bożka 5 – (I, II i III klatka), Chorzowska 37 – III klatka; Chorzowska 39; Chorzowska 27 – I klatka; Chorzowska 29 – II klatka, Chorzowska 12 A.; Ostatnia 2 D.
  2. Firma Clean System – ulice: Arki Bożka 7 – (I, II i III klatka), Arki Bożka 8 – V klatka, Arki Bożka 13 – II klatka, Arki Bożka 15 (I – II klatka), Chorzowska 29 A – (I i III klatka), Chorzowska 29 – IV klatka, Chorzowska 27 A – (I i III klatka), Chorzowska 29 B, Chorzowska 35.; Chorzowska 47 – (I i II klatka), Chorzowska 49 – II klatka, Chorzowska 41 – III klatka.

IV ADMINISTRACJA NR 4

TERENY ZEWNĘTRZNE – obsługuje firma „Zakład Usługowy Konserwacji Terenów Zielonych Jacek Wieczorek”

CZĘŚCI WSPÓLNE NIERUCHOMOŚCI :

  1. JAREXS PLUS Sp. z o.o. –Pl. Akademicki 2, Pl. Grunwaldzki 8-8a, Pl. Grunwaldzki 15, Kossaka 28, Alojzjanów, 30, 34, 36, 38, Matejki 13, Lenartowicza 4a, Pl. Wojska Polskiego 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11 , Orląt Lwowskich 12a, Matejki 18, 18a, Witczaka 70, Witczaka 39-41, Witczaka 33, Szkolna 11, Szkolna 10
  2. SPONSOR PLUS Spółka z o.o.- Sokoła 9
  3. Clean System – Sokoła 16, 18, 20, Matejki 16, Kossaka 26

Korytarze piwniczne oraz części wspólne w całych zasobach ADM-4 – firma „Zakład Usługowy Konserwacji Terenów Zielonych Jacek Wieczorek”