Muzyczna Przystań Młodych

Projekt „Muzyczna Przystań Młodych” adresowany jest do dzieci i młodzieży z całego Bytomia, dzięki któremu będą mieć możliwość rozwijania swoich muzycznych talentów (gra na instrumentach) oraz umiejętności grania i współpracy w zespole muzycznym.

Koncerty muzyczne z mentorami (muzykami, praktykami z branży muzycznej) mają z kolei za zadanie zainspirować i zmotywować uczestników do dalszego rozwoju muzycznego, wesprzeć i wzbogacić proces dydaktyczny związany z nauką gry na instrumentach oraz wprowadzić wątki związane z funkcjonowaniem branży muzycznej.

W ramach projektu planowane jest: – 16 koncertów muzycznych w cyklu 2 koncerty w miesiącu w (dwóch grupach wiekowych: (przedszkolnym i szkolnym) z zaproszonymi gośćmi (znanymi muzykami, edukatorami muzycznymi, osobowościami i specjalistami z branży muzycznej).

Realizacja przeprowadzona będzie w okresie od marca do czerwca oraz od września do grudnia 2023 roku. – 64 godziny warsztatów nauki na instrumentach perkusyjnych oraz strunowych w cyklu 32 spotkań 2-godzinnych w okresie marzec-czerwiec i wrzesień-grudzień 2023 roku.

Warsztaty będą miały za zadanie pogłębiać umiejętności muzyczne i talenty młodych ludzi, ale też inspirować ich i pokazywać różne ścieżki rozwoju muzycznej kariery. – zakup profesjonalnego sprzętu muzycznego służącego celom dydaktycznym oraz artystycznym pozwalającego na szlifowanie umiejętności muzycznych.

Zakupione w ramach projektu profesjonalne sprzęty umożliwiać będą organizację zespołowych zajęć muzycznych na odpowiednim poziomie oraz koncertów. Młodzi adepci muzyki będą dzięki temu mogli nie tylko pogłębiać swoje umiejętności, ale również prezentować się przed publicznością i rówieśnikami, czerpiąc radość z tworzenia i wykonywania muzyki wspólnie z innymi.

Dobrze wyposażona pracownia muzyczna w Spółdzielczym Klubie Sezam – Muzyczna Przystań Młodych – będzie także mogła być użytkowana dodatkowo, na prośbę uczestników zajęć — choćby na konieczne próby.

Na zajęcia zapraszają:

Spółdzielczy Klub Sezam

 ul. Chorzowska 57B
32 282 25 10
sezam@bsm.bytom.pl