Zarząd BSM informuje, że rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za 2023 r., zgodnie z § 12 ust. 2 „Regulaminu określającego zasady rozliczeń ciepła (…)” zostanie sporządzone do końca pierwszego kwartału 2024 r.

Powyższe wynika z konieczności wyliczenia rekompensat udzielonych przez PEC zgodnie z Ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967, z późn. zm.) oraz spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Klimatu i środowiska z 7 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 2273) w zakresie informacji, które konieczne są do przekazania użytkownikom lokali zaopatrywanych w energię cieplną.