Administracja nr 3 informuje, że przeprowadzane są obowiązkowe kontrole polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności połączeń i przewodów kominowych.

Więcej informacji na stronie: http://bsm.bytom.pl/przeglady/