Zarząd BSM informuje, że do 30 czerwca 2022 r., dla całych zasobów mieszkaniowych Spółdzielni został wypełniony obowiązek wynikający z Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, tj. zostały złożone deklaracje dotyczące źródła ciepła i źródła spalania paliw.

Równocześnie informujemy, że właściciele nieruchomości – posiadacze praw odrębnej własności, w przypadku wymiany lub podłączenia nowego indywidualnego urządzenia służącego do centralnego ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej, zobowiązani są do złożenia indywidualnie deklaracji w terminie 14 dni od dnia uruchomienia urządzenia.