Na podstawie przeprowadzonej ankiety mającej na celu uzyskanie danych o liczbie osób zainteresowanych dalszym korzystaniem z anteny zbiorczej AZART informujemy, że żadna z wyposażonych w instalację AZART nieruchomości nie uzbierała wymaganej liczby głosów akceptujących modernizację części urządzeń na stacjach czołowych budynku oraz kosztów z tym związanych.

Wobec powyższego w oparciu o uzyskane wyniki informujemy, że Zarząd BSM podjął decyzję o definitywnym odstąpieniu od umowy. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia usługi daje jednocześnie Państwu możliwość podpisywania indywidualnych umów z dostawcami zewnętrznymi.
Więcej informacji można uzyskać w Administracji nr-3

Dotyczy nieruchomości:

Arki Bożka 10, 9-13, 15, 17
Cicha 1a
Chorzowska 16,80,20,27,27a,27b,29,29a,29b,31,33,35,37,39,41,47,49,51,53,55
Adamka 22,24,28
Ostatnia 2a-d
Armii Krajowej 26