W związku z prowadzonymi przez Fortum S.A., dostawcę ciepła dla miasta Bytomia, pracami na terenie byłej EC Miechowice, związanymi z instalacją na głównej magistrali ciepłowniczej nowego układu kontrolno-pomiarowego, w dniach 22-26 lipca, we wszystkich zasobach Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wystąpi brak ciepłej wody użytkowej.

Za wszelkie niedogodności z tego tytułu, niezależne od Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jak również Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu, serdecznie przepraszamy.

Dodatkowych informacji udzielają dyspozytorzy PEC Bytom pod numerem telefonu +32 388-73-02.