Dział ds. Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości – NM

mail: zarz@bsm.bytom.pl
tel. 32  281 12 91 wew. 42

Dział NM zajmuje się:

   • sprawami związanymi z uzyskaniem członkostwa przez osoby fizyczne i prawne oraz ustaniem członkostwa;
   • obsługą Członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali mieszkalnych i garaży w zakresie spraw członkowskich i mieszkaniowych dot. m.in. darowizny, spadkobrania, kupna, sprzedaży, podziału prawa do lokalu wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, zniesienia współwłasności prawa do lokalu, uzyskania prawa do lokalu po śmierci członka, czy też ponownego ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu;
   • prowadzeniem spraw związanych z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność;
   • przeprowadzaniem procedury przetargowej na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych;
   • przygotowywaniem i wydawaniem zaświadczeń do kancelarii notarialnych, urzędów skarbowych, banków, sądów oraz innych urzędów, potwierdzających prawo do lokalu.

DRUKI DO POBRANIA

ODRĘBNA WŁASNOŚĆ

Nabycie prawa odrębnej własności

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO

Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

ZGON OSOBY POSIADAJĄCEJ PRAWO DO LOKALU