Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Więcej informacji na stronie.