Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, iż w dniu 20 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła Aneks nr 1 do “Regulaminu określającego zasady rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie lokali i budynków oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie do budynków w BSM”. Treść tekstu jednolitego regulaminu, uwzględniającego zmiany wprowadzone w/wym. aneksem dostępna jest w zakładce regulaminy.