W zasobach Administracji nr 3 Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędą się przeglądy instalacji elektrycznej. Terminy zostały podane w pozycji menu Ogłoszenia –> Przeglądy