W zasobach Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędą się przeglądy kominiarskie. Terminy zostały podane w pozycji menu Ogłoszenia –> Przeglądy