Dział Techniczny

Dział Techniczny – NT

mail: zarz@bsm.bytom.pl
tel. 32  281 12 91 wew. 48, 55, 53, 54 

W zakresie obsługi Mieszkańców Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej realizowanych w ramach kompetencji Działu Technicznego, między innymi wydawane są warunki techniczne wykonywanych prac remontowych przez osoby posiadające tytuł prawny do lokalu.

W przypadku przeprowadzenia remontu w lokalu mieszkalnym, należy zwrócić się do Działu Technicznego Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wnioskiem o wydanie zgody na wykonanie prac remontowych.

W zakresie robót ogólnobudowlanych:

  • roboty tynkarsko-malarskie, wymiana lub ułożenie glazury, rozbiórka/przebudowa ścianki działowej;
  • wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

W zakresie robót elektroinstalacyjnych:

  • wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu lub jego części;
  • podłączenie instalacji elektrycznej do komórki piwnicznej.

W zakresie robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania:

  • wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z ponownym montażem wodomierza;
  • wymiana lub montaż urządzeń sanitarnych;
  • wymiana grzejników w mieszkaniu.

W zakresie robót instalacji gazowej:

  • wymiana/likwidacja instalacji gazowej.

Inne:

  • montaż klimatyzatora;
  • montaż rolet zewnętrznych.

Wyżej wymieniony wniosek winna złożyć osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu.

Wniosek do pobrania znajduje się TUTAJ.