Dział Lokali Użytkowych i Rozliczeń Mediów

ul. Kolejowa 1A, 41-902 Bytom, pok. 6
mail: sprzed@bsm.bytom.pl
tel. 32 281 12 91 wew. 30/45

Do zakresu działania i kompetencji Działu Lokali Użytkowych i Rozliczeń Mediów należą w szczególności :

Sprawy związane z tematyką najmu lokali użytkowych i dzierżaw terenów Spółdzielni w szczególności:

   • zawieranie umów najmu lokali użytkowych;
   • zawieranie umów dzierżawy terenów;
   • sprzedaż usług własnych Spółdzielni;
   • windykacja należności z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy terenów.

Sprawy związane z rozliczeniem mediów w zasobach Spółdzielni  w szczególności:

   • rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków;
   • rozliczenia ciepła przeznaczonego na ogrzewanie lokali i budynków oraz przygotowania ciepłej  wody użytkowej dostarczanej centralnie do lokali i budynków;
   • rozliczenia kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach;
   • czynności związane z weryfikacją cech legalizacyjnych urządzeń pomiarowych tj. wodomierze, ciepłomierze  oraz  urządzeń  umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów, niebędących przyrządami  pomiarowym w rozumieniu przepisów metrologicznych tj. podzielników kosztów ogrzewania.