CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI

Nieruchomości stanowiące własność Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej charakteryzują się dość zaawansowanym, jak na spółdzielczość mieszkaniową, wiekiem, wynoszącym średnio około 30 lat. Spółdzielnia nasza posiada jednakże i zasoby młodsze, z końca lat osiemdziesiątych, jak na przykład na osiedlu w Łagiewnikach przy ulicach Adamka i Armii Krajowej. Budynki nasze wtopiły się w bytomski krajobraz – a w niektórych jego dzielnicach, jak na przykład na osiedlu Szombierki lub na osiedlu Arki Bożka – stanowią one jego element dominujący.

Własnością Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest dzisiaj między innymi:
• 163 budynki z 7.765 mieszkaniami;
• 149 lokali użytkowych,  w tym 110 lokali w pawilonach handlowo-usługowych, 5 w budynku biura Zarządu oraz 34 lokale poza pawilonami;
• ponad 50 hektarów terenów użytkowania wieczystego;
• 5 stacji hydroforowych oraz 6,06 km sieci wodociągowych osiedlowych;
• 13 km dróg osiedlowych;
• 792 garaże;
Łączna powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni przekracza ponad 390 tys. m2. Spółdzielnia zarządza ponadto jedną wspólnotą mieszkaniową. Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa zrzesza 6.706 Członków.

Charakteryzując budynki mieszkaniowe Spółdzielni stwierdzić należy przede wszystkim, iż:
• 95 % budynków wyposażonych jest w instalację centralnego ogrzewania;
• 40 % budynków posiada instalację centralnie ciepłej wody użytkowej;
• wszystkie budynki wyposażone są w instalację gazową;
• budynki z c.o. są wyposażone w liczniki ciepła wraz z automatycznymi regulatorami nośnika ciepła, zaś znajdujące się w nich grzejniki – w zawory termostatyczne gazowe „Danfoss” oraz – w 98 % mieszkań – w podzielniki kosztów c.o. „Techem” „Ista”; wszystkie budynki spełniają normy przenikalności cieplnej obowiązujące w okresie ich realizacji;
• wszystkie budynki wyposażone są w wodomierze, a zdecydowana większość mieszkań (pon. 98 %) w wodomierze w punktach czerpalnych wody.

Wobec braku rozsądnych systemowych i akceptowalnych z gospodarczego punktu widzenia rozwiązań w skali powszechnej dla całego mieszkalnictwa w tym zakresie, Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje aktywnych i wiarygodnych podmiotów gospodarczych do współdziałania w tych dziedzinach gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o których wyżej mowa. Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa przyjmuje ponadto wnioski wspólnot mieszkaniowych o sprawowanie zarządu nad nieruchomością na podstawie przepisów ustawy o własności lokali. Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest interesującym i wiarygodnym partnerem przedsięwzięć gospodarczych w dziedzinie mieszkalnictwa. Za wyborem Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jako partnera wspólnych przedsięwzięć gospodarczych przemawia zarówno jej tradycja jak i jej dzisiejsza kondycja finansowa oraz zaangażowanie Spółdzielni na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Bytomia.