UWAGA

UWAGA

Zarząd BSM informuje, że rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za 2023 r., zgodnie z § 12 ust. 2 „Regulaminu określającego zasady rozliczeń ciepła (…)” zostanie sporządzone do końca pierwszego kwartału 2024 r. — Powyższe wynika z konieczności wyliczenia...
UWAGA

UWAGA

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 57. Więcej informacji na...
UWAGA

UWAGA

Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż zgodnie z decyzją nr GL.RZT.70.126.2023 z dnia 19.12.2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy...
UWAGA

UWAGA

Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie zawiadamia, że wtorek – 02 stycznia 2024 r. w Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będzie DNIEM WOLNYM OD PRACY (dzień wolny wynika z rozliczenia czasu pracy w 2024 roku). — Bez zmian dyżury telefoniczne pod...
Wymiana podzielników

Wymiana podzielników

Zarząd BSM informuje, że na zlecenie Spółdzielni, w związku z kończącym się okresem ważności baterii podzielników, będzie dokonywana ich wymiana w niżej wymienionych lokalach w poniższych budynkach:   III termin Data odczytuGodziny od – doAdres nieruchomościNumery...
Nowa taryfa dla ciepła

Nowa taryfa dla ciepła

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż  od dnia 1 grudnia 2023 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu wprowadza nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16.11.2023r. Nr...