Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż z dniem 1 lipca 2024 roku  Fortum Silesia S.A. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.20.2024.CW z dnia 07 czerwca 2024 roku.

Nowa taryfa dla ciepła obowiązywać będzie w rozliczeniach z odbiorcami od 01 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku. (Załącznik – „Nowa taryfa dla ciepła).

W związku z powyższym, zmieniona taryfa skutkować będzie wzrostem ceny ciepła o około 6 %. W związku z powyższym Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa po dokonaniu analizy planowanych kosztów w stosunku do naliczonych zaliczek dla każdej nieruchomości z osobna powiadomi Państwa o ewentualnej zmianie zaliczek z tytułu centralnego ogrzewania oraz centralnie ciepłej wody. Koszty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę stanowią istotny element opłaty czynszowej, jednak są to opłaty niezależne od Spółdzielni.