Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż z dniem 13 czerwca 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 maja 2024 r., o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U.2024 poz. 859), zmieniająca między innymi ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022 poz. 1967 z późn. zm.), na podstawie której PEC Sp. z o. o. w Bytomiu udzielał rekompensaty za ciepło.

W wyniku tej zmiany od 1 lipca 2024 r. podniesione zostaną między innymi pułapy cenowe, powyżej których przysługiwały uprawnionym odbiorcom obniżone ceny ciepła. Dotychczasowe cenniki ciepła dla odbiorców uprawnionych przestają mieć zastosowanie.

W związku z tym, że ceny dostawy ciepła w bytomskim systemie ciepłowniczym (grupy taryfowe A) są niższe niż wskazane w ww. ustawie, to od 01 lipca 2024 r. wszyscy odbiorcy będą rozliczani zgodnie z aktualnie obowiązującymi taryfami dla ciepła.