Współczynniki LAF – co to takiego?

Współczynniki wyrównawcze LAF określają położenie mieszkania w bryle budynku i związane z nim zużycie ciepła. Dzięki nim możliwe jest wyrównanie różnic zużycia energii na potrzeby ogrzewania poszczególnych lokali z uwzględnieniem wskazań podzielników kosztów ogrzewania lub ciepłomierzy zainstalowanych w mieszkaniu.

Współczynniki LAFszczególnie ważne dla mieszkańców lokali położonych w niekorzystnych, z energetycznego punktu widzenia, punktach budynku. Na większe straty energii narażone są m.in. mieszkania znajdujące się przy ścianach szczytowych budynku, sąsiadujące z nieogrzewanymi pomieszczeniami (np. piwnicą lub strychem). W takich przypadkach różnica zapotrzebowania na ciepło może skrajnie odbiegać od innych, korzystniej położonych mieszkań.

Współczynniki wyrównawcze stosuje się więc w celu zatarcia różnic spowodowanych niekorzystnymi, niezależnymi od mieszkańców warunkami i wyrównania jednostkowych kosztów ogrzewania lokali. Obowiązek ten wynika z postanowienia art. 45a Ustawy Prawo Energetyczne, które zobowiązuje zarządcę budynku wielolokalowego do wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale z uwzględnieniem współczynników wyrównawczych zużycia ciepła.

Jak to działa w praktyce?

Wartości odczytane z podzielników ciepła koryguje się wartością współczynnika wyrównawczego, odpowiednio wyznaczonego dla danego lokalu. Dzięki temu otrzymujemy liczbę jednostek niezbędną do obliczenia udziału danego lokalu w całkowitych kosztach ogrzewania budynku.

Na jakiej podstawie wyliczamy współczynniki LAF?

Istnieją dwie podstawowe metody wyznaczania współczynników korekcyjnych. Pierwszą z nich jest metoda uproszczona, dopuszczalna jedynie w przypadku, gdy wszystkie przegrody zewnętrzne w budynku posiadają jednolite ocieplenie, a sam obiekt ma kształt regularnego prostopadłościanu. Jest ona o wiele szybsza, jednak zwiera znaczące uproszczenia i zdarza się, że nie odzwierciedla rzeczywistych strat ciepła. Nie sprawdzi się ona również w przypadku budynków o nieregularnych kształtach i zróżnicowanych przegrodach wewnętrznych.

Na tę okoliczność wyciągamy ciężkie działa zwane metodą obliczeniową. Bazuje ona na pomiarach i analizie strat ciepła w poszczególnych lokalach, uwzględniającej umiejscowienie lokalu w bryle budynku, budowę i rodzaj przegród wewnętrznych i zewnętrznych, a także wiele innych czynników, które mogą mieć wpływ na straty ciepła.

W metodzie obliczeniowej, która jest stosowana w zasobach BSM uwzględniamy m.in.:

  • stan techniczny budynku
  • strefę klimatyczną, w której leży budynek
  • rodzaj i powierzchnia przegród
  • usytuowanie budynku względem stron świata
  • izolacja termiczna przegród
  • stolarka okienna i drzwiowa
  • osłonięcie budynku
  • straty ciepła do lokali sąsiednich/klatek schodowych
  • dokładna powierzchnia użytkową każdego lokalu.

Aby dokonać poprawnej analizy współczynników LAF, należy wyznaczyć wskaźnik strat ciepła dla każdego lokalu. W tym celu wartość zapotrzebowania na ciepło należy odnieść do jego powierzchni i kubatury. Najmniejszy wskaźnik strat dotyczy mieszkania najcieplejszego, czyli o najmniejszym jednostkowym zapotrzebowaniu na ciepło odniesionym do jego powierzchni lub kubatury. Następnie wartość tę dzieli się przez wskaźniki strat ciepła pozostałych mieszkań. W ten sposób wyznacza się współczynnik LAF dla każdego lokalu. Rzetelne obliczenie współczynników wyrównawczych jest podstawą do odpowiedniego rozliczenia kosztów ogrzewania.

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaktualizowała współczynniki korekcyjne LAF dla poniższych nieruchomości:

  • Adamka 24 a-h
  • Adolfa Piątka 17
  •  Adolfa Piątka 17a
  • Alojzjanów 30 A
  • Alojzjanów 38 A
  • Arki Bożka 17
  • Arki Bożka 5-5a
  • Armii Krajowej 26, 26a-c
  • Bałtycka 2
  •  Bałtycka 4
  • Chorzowska 12a
  • Chorzowska 16
  • Chorzowska 18
  • Chorzowska 20
  • Chorzowska 47
  • Chorzowska 53
  • Chorzowska 55
  • Gen. G. Roweckiego 21
  • Gen. G. Roweckiego 25
  • Gen. G. Roweckiego 29
  • Grottgera 1
  • Kossaka 26-28
  • Lenartowicza 4a
  • Małachowskiego 1
  • Małachowskiego 11
  • Małachowskiego 4
  • Małachowskiego 5
  • Małachowskiego 7
  • Małachowskiego 8-20
  • Małachowskiego 9
  • Małachowskiego 9a
  • Matejki 18a
  • Matejki 20
  • Mazurska 37
  • Mazurska 5
  •  Orzegowska 52
  • Orzegowska 54
  • Orzegowska 74-80
  • Piłsudskiego 69a
  • pl. Grunwaldzki 8-8a
  • pl. Wojska Polskiego 10
  • pl. Wojska Polskiego 11
  • pl. Wojska Polskiego 1-6
  • pl. Wojska Polskiego 7
  • pl. Wojska Polskiego 8
  • Podhalańska 11
  • Podhalańska 2, 4, 6, 8
  • Podhalańska 3
  • Podhalańska 7
  • Pomorska 9, 11
  • św. Cyryla i Metodego 3 i 3a
  • Tatrzańska 3
  • Tatrzańska 4
  • Witczaka 33
  • Witczaka 39
  • Witczaka 41
  • Wróblewskiego 16, 18, 20
  • Wyzwolenia 127AB
  • Wyzwolenia 14-16-18-20
  • Wyzwolenia 22, 24, 26, 28
  • Wyzwolenia 30-32-34-36-38
  • Wyzwolenia 40-42
  • Wyzwolenia 48, 50
  • Wyzwolenia 56, 58
  • Wyzwolenia 76,78, 80
  • Zabrzańska 24
  • Zabrzańska 26
  • Zabrzańska 46-48
  • Zabrzańska 76
  • Zabrzańska 80
  • Zabrzańska 82
  • Zabrzańska 84
  • Zabrzańska 86
  • Zabrzańska 88
  • Zabrzańska 90
  • Zabrzańska 92
  • Żeromskiego 29