Dziś żegnamy Panią Barbarę Halembę,

wieloletnią Wiceprezes Zarządu, Zastępcę Dyrektora

Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jest nam smutno. Żegnamy bardzo dobrego człowieka.

Będzie nam Jej bardzo brakować.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej