Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż  od dnia 1 grudnia 2023 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu wprowadza nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16.11.2023r. Nr OKA.4210.68.2023.AZa.

Nowa taryfa dla ciepła obowiązywać będzie w rozliczeniach z odbiorcami od 01 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2024 r. (Załącznik „Nowa taryfa dla ciepła”).

Dla grup taryfowych A nastąpi wzrost stawek opłat za usługi przesyłowe PEC (+) 14,4%, co powoduje skutek w łącznych opłatach za ciepło (+) 2,8%.

Dla uprawnionych odbiorców należących do grup taryfowych A nadal stosowane będą ceny ciepła wytworzenia z rekompensatą zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.). Aktualne ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą (Załącznik „Ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą).

W związku z powyższym Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa po dokonaniu analizy planowanych kosztów w stosunku do naliczonych zaliczek dla każdej nieruchomości z osobna powiadomi Państwa o ewentualnej zmianie zaliczek z tytułu centralnego ogrzewania oraz centralnie ciepłej wody.

Koszty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę  stanowią istotny element opłaty czynszowej, jednak są to opłaty niezależne od Spółdzielni.