Zarząd BSM prosi Mieszkańców o zakończenie wszystkich prac związanych z wymianą grzejników w mieszkaniach do 3 września.