Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuję, iż w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr LXXVII/992/23 z dnia 24 kwietnia 2023 roku, Mieszkańcom posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługuje ulga z tytułu opłaty za wywóz nieczystości stałych wysokości 1,00 zł/osobę/miesiąc.

Treść Uchwały dostępna jest na stronie Urzędu Miejskiego https://www.bytom.pl/bip/informacje-rady-miejskiej/rok-2023