Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa z przykrością informuje, iż  od dnia 1 maja 2023 r. Fortum Silesia S.A. wprowadza nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OKA.4210.27.2023.RZ z dnia 12.04.2023 r.

W związku z powyższym, zmieniona taryfa skutkować będzie wzrostem ceny ciepła o około 4 %.

Koszty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę  stanowią istotny element opłaty czynszowej, jednak są to opłaty niezależne od Spółdzielni.

Pomimo tego, zaliczki na poczet centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody pozostają bez zmian.

TARYFA FORTUM SILESIA SA