8 lutego 2023 roku przypada 65. rocznica urodzin naszej Spółdzielni.

Właśnie w tym dniu sześćdziesiąt pięć lat temu zarejestrowana została pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa w Bytomiu o nazwie „Strzecha Rodzinna”, której następcą prawnym jest Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Wszelkie rocznice skłaniają do refleksji nad tym, co było, ale także nad konstruowaniem planów perspektywicznych. Patrząc wstecz obiektywnie należy stwierdzić, że na przestrzeni lat nasze zasoby otrzymały tzw. drugie życie, wskutek przeprowadzanych prac remontowych, polegających głównie na szeroko pojętej termomodernizacji budynków, wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych, budowie nowych lub remoncie istniejących parkingów, placów zabaw, dróg, chodników, placyków gospodarczych, a także modernizacji dźwigów i innych. Wszystkie działania skoncentrowane są na zapewnianiu dobrych warunków zamieszkiwania i sprawieniu, by kolejne pokolenia Mieszkańców czuły się tutaj komfortowo.

Naszej Spółdzielni – a przede wszystkim Jej Mieszkańcom – życzymy po prostu wszystkiego najlepszego!