Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż od dnia 1 stycznia 2023 r. Fortum Silesia S.A. wprowadziła nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.148.2022.AZa z dnia 07.12.2022 r.

Zmiana taryfy będzie obowiązywała w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. Po tym terminie, tj. od 01.05.2023 r. do stosowania wraca aktualnie obowiązująca taryfa dla ciepła.

Jednocześnie informujemy, iż dostawca ciepła – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bytomiu, reagując na wielokrotnie podejmowane przez bytomskie spółdzielnie działania mające na celu negocjacje cen energii cieplnej, jak również wysoki wzrost taryfy wytwórcy ciepła tj. Fortum Silesia S.A., nie zwiększył stawek przesyłowych dla ciepła.

W związku z powyższym, zmieniona taryfa skutkować będzie wzrostem ceny ciepła o około 21%.

Wzrost kosztów centralnego ogrzewania zostanie uwzględniony w rozliczeniu rocznym.