Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w ślad za Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w w związku z rewitalizacją i odbudową częściowo nieczynnej linii kolejowej 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie oraz przebudową magistrali DN 600 w Miasteczku Śląskim zachodzi konieczność czasowego fragmentarycznego jego wyłączenia.

Prace związane z przebudową będą prowadzone od dnia 21.09.2022r. do dnia 30.11.2022r.

Jednocześnie informujemy iż na czas wykonywania prac możliwe jest obniżone ciśnienie wody w terenach zasilanych z wodociągu DN 600 relacji SUW Bibiela – Piekary Śląskie.

W przypadku utrudnień związanych z dostawą wody prosimy o bezpośredni kontakt z Dyspozytorem tel. 32/603 86 00 lub 32/603 86 01

W związku z pracami na sieci wodociągowej GPW Katowice nastąpiło zmętnienie wody. Służby BPK płuczą sieć wodociągową.