Dzięki projektowi nr 7 „Artystyczna Przystań Młodych” dzieci i młodzież z całego Bytomia będą mieć możliwość rozwijania swoich talentów muzycznych, teatralnych, plastycznych, kulinarnych, fotograficznych oraz tanecznych. Spotkania z mentorami mają za zadanie zainspirować i zmotywować uczestników do dalszego rozwoju artystycznego, wesprzeć i wzbogacić proces dydaktyczny związany z nauką artystyczną oraz wprowadzić wątki związane z funkcjonowaniem branży artystycznej.

W ramach projektu planowane są trzy formy aktywności artystycznej:

➡Przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne

➡Warsztaty teatralne, muzyczne, plastyczne, kulinarne, fotograficzne oraz taneczne

➡ Jednodniowy festiwal artystyczny przeprowadzony w miesiącu wrześniu, który będzie prezentacją dorobku kulturalnego dzieci i młodzieży przed szerszą publicznością oraz widowiskową promocją Miasta Bytomia.

Cykl przedstawień teatralnych i koncertów muzycznych obejmuje:

➡8 przedstawień teatralnych

➡16 koncertów

Cykl warsztatów obejmie:

➡ 32 spotkania 2 godzinnych warsztatów nauki na instrumentach perkusyjnych oraz strunowych

➡32 spotkania 2 godzinnych warsztatów teatralnych

➡32 spotkania 2 godzinnych warsztatów plastycznych

➡32 spotkania 2 godzinnych warsztatów szklanych

➡10 spotkania 2 godzinnych warsztatów kulinarnych

➡32 spotkania 2 godzinnych warsztatów fotograficznych

➡32 spotkania 2 godzinnych warsztatów tanecznych

Festiwal artystyczny ma dać szansę wszystkim młodym artystom uczęszczającym na zajęcia w ramach projektu „Artystyczna Przystań Młodych” na zaprezentowanie się przed najlepszą – bo Bytomską – publicznością. Ma to być też swoiste podziękowanie dla mieszkańców Bytomia, którzy zagłosowali na projekt, dając tym samym młodym ludziom możliwość rozwijania ich talentów i pasji.

Wspieramy również projekt nr 45 -„Bytomski Jarmark Staroci”, czyli przeniesienie Bytomskiego Jarmarku Staroci na teren byłego basenu otwartego w Szombierkach przy ul. Modrzewskiego.