W związku z kończącym się okresem ważności baterii podzielników będzie dokonywana ich wymiana w zasobach BSM, zgodnie z załączonym załącznikiem.

Wymiany będą dokonywać przedstawiciele firmy ista Polska Sp. z o.o.

Prosimy o udostępnienie lokali w wyznaczonym wyżej terminie oraz o umożliwienie łatwego dostępu do grzejników tj. odsunięcie przedmiotów uniemożliwiających swobodny dostęp podczas wymiany podzielników  i plombowania grzejników.

Ponadto informujemy, iż zdemontowane podzielniki pozostaną w mieszkaniu w celu ewentualnej weryfikacji zużyć po otrzymaniu rozliczenia za centralne ogrzewanie. Lokator zobowiązany jest do późniejszej ich utylizacji – wyrzucenia do elektrośmieci.

PROSIMY PAMIĘTAĆ! Monterzy nie pobierają od Mieszkańców żadnych opłat!

Harmonogram wymiany podzielników