Szanowni Mieszkańcy, Zarząd BSM informuje, że do Spółdzielni wpłynęło pismo Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. o przygotowaniach instalacji cieplnych do sezonu grzewczego 2022/2023.

Biorąc pod uwagę powyższe w terminie do 12 września 2022 roku, prosimy o zakończenie wszelkich prac na instalacji centralnego ogrzewania oraz maksymalne odkręcenie zaworów przy grzejnikach.